BEVISST BRUK: Det er nødvendig å ha et bevisst forhold til mobilbruken. Også i kjærlighetslivet har man rett på privatliv, skriver artikkelforfatteren. Foto: Maskot / NTB Scanpix
BEVISST BRUK: Det er nødvendig å ha et bevisst forhold til mobilbruken. Også i kjærlighetslivet har man rett på privatliv, skriver artikkelforfatteren. Foto: Maskot / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Mobilpraksis

Nødvendig å ha et bevisst forhold til mobilbruken i parforhold

Det er to hovedgrøfter man kan gå i når det gjelder mobilbruk.

Meninger

I Inger Merete Hobbelstads artikkel om «Den eiesyke kjærligheten» i Dagbladet 23. oktober tar hun utgangspunkt i at jeg angivelig gjør meg til «talsmann for en tettere symbiose enn de fleste ville oppleve som helsebringende når han mener at det kan være en god idé at to mennesker i et parforhold har tilgang til hverandres mobiltelefoner.»

Dette på bakgrunn av noe jeg skrev i min ukentlige spalte i A-magasinet for et par uker siden, og som har ført til mye debatt i etterkant.

PROFESSOR: Frode 

Thuen.
PROFESSOR: Frode Thuen. Vis mer

Her uttrykker jeg meg på en måte som tydeligvis er egnet til misforståelse. For jeg har aldri vært talsmann for symbiotiske parforhold.

Poenget mitt var (og er) følgende: Det er to hovedgrøfter man kan gå i når det gjelder mobilbruk (hvorav jeg i mitt opprinnelige innlegg tok utgangspunkt i den ene av disse grøftene); enten at man er veldig nysgjerrig på og opptatt av hva partneren foretar seg på mobilen, eller at man er veldig opptatt av at partneren for enhver pris ikke må få tilgang til mobiltelefonen.

I et trygt og godt parforhold befinner ingen av partene seg i noen av disse grøftene, og da vil heller ikke mobilbruk være et betent tema i forholdet.

Det innebærer for eksempel at man kan låne den andres mobil dersom man av en eller annen grunn ikke har sin egen tilgjengelig, uten at man da vil begynne å snoke eller overvåke hva partneren har liggende på mobilen.

Mitt anliggende var å gjøre folk mer bevisst på hvilke praksis de selv har når det gjelder mobilbruk, og peke på utryggheten som kan oppstå av at man er veldig påpasselig overfor partneren når det gjelder egen mobiltelefon. Jeg kunne selvsagt eksplisitt ha påpekt farene knyttet til overvåking, kontrollering og sjalusi i samme forbindelse, men her var det heller et bakteppe for problemstillingen.

For øvrig mener jeg – naturligvis – at man i kjærlighetslivet også har rett på privatliv, og at full transparens mellom partene verken er mulig eller ønskelig. Og nettopp derfor er det nødvendig å ha et bevisst forhold til mobilbruken, for å unngå at den fører til splid og utrygghet i parforholdet.