IKKE NORMEN: Å utestenge en bruker er en alvorlig reaksjon som kun benyttes når vedkommende har opptrådt voldelig, truende eller har utøvd alvorlig skadeverk på Navs lokaler, skriver, skriver artikkelforfatteren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.
IKKE NORMEN: Å utestenge en bruker er en alvorlig reaksjon som kun benyttes når vedkommende har opptrådt voldelig, truende eller har utøvd alvorlig skadeverk på Navs lokaler, skriver, skriver artikkelforfatteren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.Vis mer

Debatt: NAV

Nødvendig å utestenge noen fra Nav-kontorene

Utestenging er ikke en straff, men skal sikre medarbeidernes trygghet og arbeidsmiljømessige forhold.

Meninger

Solveig Nørstrud Wanvik fra Jussbuss skriver i et innlegg i Dagbladet 4. oktober om at Nav utestenger brukere fra Nav-kontorene.

Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav.
Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav. Vis mer

Og det er helt riktig at noen personer blir utestengt fra Nav-kontorene.

Men det å utestenge en bruker er en meget alvorlig reaksjon, og den benyttes kun når vedkommende har opptrådt voldelig, truende, trakasserende eller har utøvd alvorlig skadeverk på Navs lokaler.

Utestengelsen kan følge av en enkelthendelse, eller som summen av gjentakende tilfeller der brukeren er gitt advarsel.

Selv om en bruker et utestengt fra Nav-kontoret skal det alltid gis alternative servicetilbud som på en tilfredsstillende måte sikrer rett til ytelser og tjenester fra Nav i utestengingsperioden.

Dette kan gjøres gjennom skriftlig kommunikasjon, telefonisk kontakt med person på Nav, bruk av fullmektig eller møtesteder utenfor Nav-kontoret som er egnet til formålet.

Vi er kjent med at Sivilombudsmannen for ei tid tilbake påpekte ulik praksis på området, og vi utarbeidet for ikke så lenge siden nye retningslinjer i samarbeid med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og Oslo kommune.

Vi er nå i ferd med å innarbeide de nye rutinene.

Utestenging er ikke en straff, men skal sikre medarbeidernes trygghet og arbeidsmiljømessige forhold, samt ivareta hensynet til andre brukere som besøker Nav-kontoret.