SYNLIG:  I et miljø der det foregår mobbing er det min erfaring at det oftest er noen som står bak de som utfører de enkelte, synlige krenkelsene. Disse har gjerne høy status og gode relasjoner til voksne, skriver artikkelforfatteren.
SYNLIG: I et miljø der det foregår mobbing er det min erfaring at det oftest er noen som står bak de som utfører de enkelte, synlige krenkelsene. Disse har gjerne høy status og gode relasjoner til voksne, skriver artikkelforfatteren.Vis mer

Nødvendig med konstruktiv mobbedebatt

Voksne må se «bakmennene» for å få slutt på krenkelsene. Det er her mobbing har likhetstrekk med organisert kriminalitet.

Debattinnlegg

Jostein Alberti-Espenes skriver i Dagbladet 11. mars at undertegnede gir barn ansvaret for at voksne mobber. Han hevder videre at jeg stigmatiserer, og insinuerer at jeg fratar barn integritet og verdighet. Noe undrende registrerer jeg at Espenes velger å ironisere, karakterisere og tillegge meg synspunkter jeg ikke har. Det er bra med faglig debatt på dette feltet, men diskusjonen om et så alvorlig tema som mobbing fortjener en mer saklig form enn det Espenes legger opp til. Temaet krever konstruktiv debatt.

Mitt fokus i boka «Slik stopper vi mobbing», som nylig ble gitt ut på Universitetsforlaget, og i Dagblad-artikkelen Espenes viser til, er hvordan voksne kan se og stoppe mobbing mellom elever i skolen. Espenes mener at jeg «forvansker og avsporer arbeidet for et godt skolemiljø ved å sammenlikne mobbing med organisert kriminalitet».

I mine øyne er det klare likhetstrekk i mekanismene mellom de to fenomenene, og jeg skjønner at det krever en forklaring.

Mobbing består av små og store krenkelser som gjentas over tid mot en som ikke kan forsvare seg. De som utfører krenkelsene opplever at dette gir fordeler, eksempelvis at de får være med i den populære klikken, at de selv ikke blir utsatt, eller opplevelse av tilhørighet blant dem som utfører krenkelsene.

I et miljø der det foregår mobbing er det min erfaring at det oftest er noen som står bak de som utfører de enkelte, synlige krenkelsene. Disse har gjerne høy status og gode relasjoner til voksne. En hovedutfordring med mobbing er at vi må se disse hvis vi skal sørge for at krenkelsene tar slutt.

Det er her jeg mener mobbing har likhetstrekk med organisert kriminalitet. Voksne må se disse «bakmennene» for å få slutt på krenkelsene. En tommelfingerregel i avdekking av mobbing er å se bak krenkelsen. Voksne som tar mobbing alvorlig og besitter kunnskap om mekanismene vil se helheten lettere enn andre, og dermed kunne forebygge at det danner seg kulturer der de sårbare systematisk blir krenket.

Håndboka «Slik stopper vi mobbing» er et forsøk på å dele erfaringer fra skolehverdagen om hvordan voksne kan gjøre jobben med å skape skolemiljøer uten mobbing. Det er voksne som har ansvar for å skape trygge læringsmiljøer, og for å ha gode tiltak for å gripe inn når sårbare barn blir utsatt for mobbing.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.