Nødvendig NAV-reform

Anniken Hauglie har lyttet til ekspertene, brukerne og NAV selv. Det blir det gode resultater av.

Meninger

Før helgen la statsråd Anniken Hauglie fram NAV-meldingen. Den er et steg i riktig retning for en bedre arbeidsformidling. Hauglie har rett når hun karakteriserer NAV som «for ridig, toppstyrt og for regelstyrt på mange områder.» Det er i all hovedsak politikernes egen feil.

Foruten den lite gjennomtenkt NAV-reformen, har det noble forsøket på å få folk av passive trygdeytelser og inn i arbeid på samme tid som en har avkrevd god forvaltningsskikk og rettssikre avgjørelser, endt i en lite fleksibel organisasjon.

Det ble senest påvist av ekspertutvalget, ledet av Sigrun Vågeng. Stadig flere meningsløse krav stilles til både Nav og brukerne. Detaljstyring, øremerking av midler og rapportering er situasjonen Nav befinner seg i.

Det er derfor gledelig at regjeringen lytter til både eksperter, brukere og NAV når de nå legger til rette for en mer fleksibel ledelse, som gir det nødvendige spillerommet for å prioritere ressursene dit det faglige hensynet taler for det.

Hadde regjeringen kommet fra venstresida ville de kalt meldinga for en en tillitsreform. NAV skal få større spillerom til å bestemme hvordan ressursene brukes og hvordan brukerne best hjelpes. Systemet skal forenkles og det skal legges mer vekt på oppnådde resultater framfor antallet mennesker i tiltak.

Regjeringen sukrer ikke reformen med penger. Det er behagelig for en regjering som har brukt pengene på mye annet rart. Men det kan også fungere til å legge press på en nødvendig omprioritering av ressursene innad i organisasjonen.

F.eks. vil færre og større kontorer gjøre at pengene fordeles bedre. Tanken er at disse skal inneha mer kompetanse og dermed også gjøre seg fortjent til mer tillit. Dette er forankret hos NAV selv og bør ikke tolkes som et uttrykk for en ugjennomtenkt «større er bedre»-tankegang.

Målet er å «gjenreise a'en i NAV». Her er det viktigste tiltaket at NAV skal stå for mer av oppfølgingen selv, framfor å bestille tjenester fra eksterne tilbydere. Regjeringen varsler også at den vil bruke pisken hyppigere mot brukere som ikke oppfyller kravene. Her er imidlertid meldingen lite konkret. Hvor vidt det lykkes avhenger av implementeringen.

Det er uten tvil viktig å styrke a'en i NAV, men vi må heller ikke glemme de som står langt utenfor arbeidslivet og som sliter med sammensatte problemer. Det hjelper ikke å piske disse tilbake i arbeid. Forhåpentligvis vil NAV evne å prioritere disse når de mer ressurssterke nå kan ta i bruk strømlinja løp og chat-tjenester.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.