TRENGER IKKE FJERNES:  Politidirektør Odd Reidar Humlegård og politidirektoratet ønskes fjernet av Senterpartiet og Marit Arnstad. - Alt dette dreier seg om er å ta fatt i den ledelse og styring som har manglet, skriver Hårek Elvenes for Høyre. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
TRENGER IKKE FJERNES: Politidirektør Odd Reidar Humlegård og politidirektoratet ønskes fjernet av Senterpartiet og Marit Arnstad. - Alt dette dreier seg om er å ta fatt i den ledelse og styring som har manglet, skriver Hårek Elvenes for Høyre. Foto: Torbjørn Berg / DagbladetVis mer

Nødvendig toppledelse

Vi trenger et politi med sterke fellesverdier.

Meninger

Marit Arnstad og SP fortsetter i Dagbladet 16.07 og argumentere for å fjerne Politidirektoratet (POD). Oppgavene kan overtas av Justisdepartementet hevder hun. Slik fungerte det i mange år, med dårlig resultat. De faglige og de politiske hensyn ble sauset sammen.  Justisdepartementet fungerte dårlig som øverste faglige leder av politiet. Derfor ble POD opprettet.

På samme måte som Justisdepartementet har ansvaret for politiet så har Forsvarsdepartementet ansvaret for forsvaret. Samtidig er det opplagt at forsvaret skal ha en forsvarssjef med sin forsvarsstab. Forvaltningskulturen i departementsveggene er særdeles uegnet til å lede en beredskapsorganisasjon. Det gjelder også for Justisdepartementet.

Det er prisverdig at SP er på vakt mot byråkratiets iboende vekstkrefter. Måtte dette også gjelde for andre etater som SP mer en villig har latt ese ut under åtte år med rødgrønt styre. SP ubehøvlede kritikk av POD der politidirektøren beskyldes for manglende dømmekraft er under pari. I siste instans er det Stortinget som er eier av politietaten. Skal SP språkbruk sette standarden kan det hende at de dyktigste betakker seg for å bekle topplederstillingene i politiet.

POD tar nå fatt i de manglene som Gjørv-kommisjonen påpekte, og som Stortinget har vært tydelig på at skal rettes opp. Det fortjener anerkjennelse. Dette må nødvendigvis kreve mer ressurser. Å rydde i politiets villnis av IT-systemer, vokst frem i et politi uten overordnet ledelse, er ikke gjort over natta.  Gjørv-kommisjonen påpekte at det måtte bli større samsvar mellom oppgaver, ressurser og prioriteringer i politiet. Behovet for et nytt IT-system er prekært.

Vi trenger et politi med sterke fellesverdier som ikke sitter på hver sin tue og arbeider uensartet. Alt dette dreier seg om er å ta fatt i den ledelse og styring som har manglet. Det fortjener anerkjennelse og ikke raljering fra SP.