SKJEVHETER: Kulturminister Hadia Tajik (t.v.) får i dag overlevert rapporten «Av Om For - et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama» av regissør Nina Grünfeld. Der er det mye å ta tak i for den ferske kulturministeren.
Foto: Anders Grønneberg / Dagbladet
SKJEVHETER: Kulturminister Hadia Tajik (t.v.) får i dag overlevert rapporten «Av Om For - et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama» av regissør Nina Grünfeld. Der er det mye å ta tak i for den ferske kulturministeren. Foto: Anders Grønneberg / DagbladetVis mer

Noe er alvorlig galt med norsk film

Mangfoldet i filmbransjen får gjennomgå i ny rapport.

- Det er en jo en myte at norsk film blir laget av menn fra Oslo vest, og det viser seg at den myten langt på vei er sann, sier regissør Nina Grünfeld til Dagbladet.

- Nedslående Hun har siden i vår ledet en arbeidsgruppe, nedsatt av daværende kulturminister Anniken Huitfeld (Ap), som har kartlagt mangfoldet i norsk kinofilm og tv-drama.

I dag blir arbeidsgruppas rapport overlevert kulturminister Hadia Tajik, og innholdet er nedslående. For det er ikke bare overrepresentasjon av menn og produksjoner med tilknytning til hovedstaden som preger norsk film og tv-drama.
 
- Negativ utvikling Arbeidsgruppa har gått gjennom i overkant av 130 film og dramaproduksjoner i tidsrommet 2010-2014, og blant annet funnet ut følgende:

• Andelen kvinnelige regissører i fiksjonsfilm er kun 18 prosent. Det er langt unna Regjeringens mål om 40 prosent kvinneandel, og utviklingen er negativ.

• Minoriteter og det flerkulturelle er svakt representert, både med tanke på skuespillere, produksjon og tematikk. Blant annet hadde ingen av produksjonene produsent med ikke-vestlig bakgrunn. Kvinner med minoritetsbakgrunn er fullstendig fraværende som regissører.

• Personer over 50 år er underrepresentert i alle ledd. Rapporten slår fast at bransjen derfor tappes for verdifull kompetanse. Blant annet er kun 0,25 prosent av hovedrolleinnehavere i tv-dramaer, eldre enn 50 år.

• 75 prosent av all barnefilm som lages er enten basert på bøker, nyinnspillinger av gamle filmer eller oppfølgere.

Arbeidsgruppa har foreslått 11 tiltak for å styrke mangfoldet.

- Et tap for Norge - Vi vil nå se grundig på rapporten, og kommer til å iverksette tiltak, sier kulturminister Hadia Tajik til Dagbladet.

Hun tror at den skjeve sammensetningen i filmbransjen gjør at vi går glipp av mange historier som hadde fortjent å havne på lerretet eller tv-skjermen.

- Jeg er bekymret for hvordan dette påvirker sluttproduktene, og at det trengs en endring er helt klart. Stemmer og historier som ikke kommer fram er et tap for Norge, sier kulturministeren.

- Vi har et ansvar for å påvirke bransjen slik at mangfoldet styrkes, men samtidig skal vi ikke legge for sterke føringer for kunstnerisk virksomhet. Det er en hårfin balansegang, sier Tajik.