Noen har mistet en datter, andre en far og noen sin aller beste venn

31. august markerte jeg som mange andre verdens overdosedag. Med savn og stor sorg står hvert år mange pårørende fortvilet igjen.

Tiltak mot åpne russcener: Jeg vil at Bergen skal være en trygg by med byrom for alle, skriver Silje Hjemdal. Foto: Privat.
Tiltak mot åpne russcener: Jeg vil at Bergen skal være en trygg by med byrom for alle, skriver Silje Hjemdal. Foto: Privat.Vis mer
Meninger

Den 25. august var det ett år siden Nygårdsparken i Bergen stengte. Inntil da var parken kjent som Nord-Europas største åpne russcene. Parken var mer eller mindre i 40 år en åpen markedsplass for omsetting av illegale stoffer, og mange mennesker levde store deler av livet sitt her under uverdige forhold.

En handlingsplan mot åpne russcener kom i 2012, hvor et samlet bystyre stod bak. Utfordringene og bekymringen knyttet til åpne russcener har hatt stor oppmerksomhet i media de siste årene, i politikk og i fagmiljøene i Bergen. Det har vært jobbet lenge med hvordan man skal møte utfordringene til det beste for brukerne, næringsliv og befolkningen. Bak Handlingsplanen står en samarbeidsgruppe bestående av Hordaland politidistrikt, Helse Bergen og Bergen kommune, med en felles innsats for å redusere åpne russcener. Samarbeidet som er etablert i Handlingsplanen mellom de ulike aktørene har vært opptatt av at en tidlig må iverksette tiltak for å forebygge kriminalitet, ordensforstyrrelser og etablering av nye åpne russcener.

Nå rehabiliteres parken, og når den gjenåpnes i 2016 ser jeg frem til at den igjen skal bli en storstue for folk flest. Jeg vil at Bergen skal være en trygg by med byrom for alle.

Et av tiltakene man satte i verk før man stengte Nygårdsparken var å etablere tre lokale Mottaks- og oppfølgningssentre (MO-sentre) rundt i bydelene, for å bidra til å redusere de åpne russcenene. Disse sentrene inneholder relevante kommunale helse- og sosialtjenester, spesialisthelsetjenester og arbeids- og aktivitetstilbud. Her skal rusavhengige få en pust i bakken, og ikke minst et trygt og tørt oppholdssted. Om ønskelig er det også kort vei og lav terskel for å få veiledning og hjelp med utfordringer man bærer på. I forbindelse med ettårsdagen tidligere i sommer sto brukere frem og sa at de var glad for at de slapp å reise inn til sentrum, og at de var glade for slike alternativer til parken. For meg blir det derfor viktig å arbeide for at det etableres flere slike MO-sentre, først i Bergen Nord.

I sammenheng med handlingsplan mot åpne russcener etablerte Helse-Bergen en lavterskel poliklinikk med såkalt lavterskel LAR eller hurtig LAR. M31 åpnet 03.11.14.

Åpne russcener er kjent for å være dominert av opiater. Det å begrense eller eliminere det illegale markedet har vist seg å være avgjørende for å få bukt med de åpne russcenene. Omfattende utbygging av LAR kan redusere tilgangen til heroin og videre forebygge økning i antallet opioidavhengige i Bergen. Imidlertid det er viktig å være obs på at det ikke må bli en «billig løsning», mer enn en verdig løsning. Derfor er jeg veldig opptatt av at vi skal ha differensierte tilbud til brukerne, og at vi aldri må glemme «R» for rehabiliteringsdelen. Ulike botilbud er derfor også helt vesentlig.

Det er imidlertid ikke slik at alle ønsker å bli inkludert i LAR, og dessuten er det en kjent sak at det forekommer sidemisbruk. Derfor er det også viktig å fortsette med livreddende informasjonsarbeid. Switch-kampanjen handler om å endre brukerkulturen fra injeksjon til røyking av heroin. Det er viktig at helsefordelene med dette formidles.

Bergen er sammen med Oslo med i prosjektet med Nalokson nesespray som er en del av nasjonal overdosestrategi. Nesesprayen inneholder en motgift som virker på mennesker som har tatt en overdose med opioider (heroin). Gjennom prosjektet deles den ut til brukere, pårørende og andre som er i kontakt med tunge rusavhengige. Jeg er overbevist om at dette redder liv, og dersom prosjektet er så positivt som det nå ser ut som, vil jeg arbeide for at ordningen blir utvidet og tilgjengelig i hele landet.

31. august markerte jeg som mange andre verdens overdosedag. Noen har mistet en datter, andre en far og noen sin aller beste venn. Med savn og stor sorg står hvert år mange pårørende fortvilet igjen. Var det noe man kunne gjort? Sa man noe feil? Dette er spørsmål som gjerne hjemsøker deg.

Det finnes svar vi politikere ikke kan gi. Imidlertid er det vår oppgave å ta ombudsrollen på alvor og lytte til de utfordringene et liv med rus gir.

Mange har en drøm om å få en rusfri hverdag igjen. Vi har et stort ansvar for å hjelpe dem. Noen må prøve mange ganger. Veien til mestringsfølelsen kan man finne i så mangt. Kanskje gjennom arbeid, noen gjennom tro, andre ved hjelp av medisiner. I fremtiden kanskje gjennom «vaksiner»?

Jeg og Frp har i alle fall stor tro på forskingsprosjektet Naltrekson eller buprenorfin-nalokson mot tilbakefall av opiatmisbruk etter utskriving fra institusjon. Tidligere i august hadde vi besøk av partileder Siv Jensen. I den anledning fikk vi en orientering om dette viktige prosjektet. Kort forklart kan langtidsvirkende naltrekson (opioidantagonist) i injeksjonsform bidra til å redusere antall overdoser og gi redusert tilbakefallsrate hos opiatavhengige. Medikamentet utprøves for første gang i en multisenterstudie i (Vest-)Europa, og dersom utfallet av studien er positivt, vil legemiddel-assistert avholdenhet kunne vurderes som et behandlingsalternativ for opiatavhengige i Norge. Legemiddelet er godkjent for slik bruk i USA.

Langtidsvirkende naltrekson, på folkemunne kalt «heroinvaksinen», hindrer heroin og andre opiater tilgang til reseptorene i hjernen, slik at mulighetene for rus-effekt og overdose blokkeres. Dette kan være avgjørende for pasienter med høy overdoserisiko, slik som pasienter nylig utskrevet fra avgiftning, rusbehandling eller f. eks. fengsel.

Til sist men ikke minst har injeksjonen 28 dagers virketid, og vil derfor beskytte mot rus og overdose på opiater selv om fristelsen blir stor og deltakeren skulle «sprekke». Det er flere av dem i prosjektet som har stått frem og fortalt om en ny tilværelse. Det sies at dette kan være det mest revolusjonerende innen rusmedisin siden metadon. Det blir uhyre spennende å følge med videre. For å unngå overdosedødsfall tror jeg forskning betyr mye. Det er likevel helheten av ulike tiltak som best forhindrer at slikt skjer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.