«Noen mennesker har til alle tider hatt behov for å leke gud»

Velskrevet bok om en totalitær mentalitet.

TOTALITÆRE TENKERE: Er fascisme, nazisme, kommunisme og islamisme alle et uttrykk for en totalitær tenkemåte, spør historikeren Øystein Sørensen i sin ne bok. Her er Benito Mussolini og Adolf Hitler fotografert sammen i München 28. septmeber 1938. Foto: SCANPIX/ AP
TOTALITÆRE TENKERE: Er fascisme, nazisme, kommunisme og islamisme alle et uttrykk for en totalitær tenkemåte, spør historikeren Øystein Sørensen i sin ne bok. Her er Benito Mussolini og Adolf Hitler fotografert sammen i München 28. septmeber 1938. Foto: SCANPIX/ APVis mer

||| ANMELDELSE: En gang i mellom kan forfatter og forlag treffe den aktuelle samfunnsdebatten så godt at det kan se ut som en plan.

Historieprofessor Øystein Sørensens bok «Drømmen om det fullkomne samfunn» gir god bakgrunn for diskusjonen som er oppstått i kjølvannet av Bernt Hagtvets oppgjør med Jan Myrdal i skyggen av Bjørnson-festivalen.  

«Noen mennesker har til alle tider hatt behov for å leke gud»

Sørensens grundige om enn kortfattede skisser av fire altomfattende og autoritære politiske tankesystemer, og hans drøftelser av sammenhengene mellom dem og forutsetningene for at slike bevegelser vinner oppslutning, kaster også lys over så vel våre hjemlige m-l'eres som Jan Myrdals omfavnelse av folkemordere som Pol Pot, Mao og Hoxha og andre av verdens demokratiforaktende potentater.

Totalitært regime
Boka starter med en beskrivelse av anabaptistene som skapte et terrorregime i Münster i Tyskland i 1534 — 35. En liten gruppe religiøse og politiske fanatikere ville etablere et tusenårsrike på jorda, men endte i blodige utrenskninger, bokbål og ødeleggelser av byens vakre katedral. De innførte et totalitært regime, der nye lover regulerte alt og alle. Folk ble overvåket, hjem ble invadert og det ble innført dødsstraff for alle former for avvik fra den rette lære og de rette handlinger.

Her var én leder og én tolkning av hva som var rett og galt. Ideologien var per definisjon riktig, og lederen hadde enerett på å den korrekte tolkning av den.  

Det er jo kjente toner fra vår tid.  

Men det skulle altså gå nærmere fire hundre år før de moderne terrorregimene ble etablert. Hva drev dem fram da? Sørensen gir noen forklaringer og noen antydninger. De tre første bevegelsene han skisserer, fascismen, nasjonalsosialismen og kommunismen hang sammen med erfaringene fra den første verdenskrig: Sammenbruddet for den liberal-demokratiske framtidstro, sosial uro og statsoppløsning, erfaringer med masseslakt av mennesker og materielle ødeleggelser i industriell skala. Islamismen må i tillegg søke forklaring i møtet mellom islam og det liberale og sekulære vesten.  

Religionssurrogat
De totalitære ideologiene beskrives som et religionssurrogat. Det er snakk om en messianisme, troen på at det finnes et forutbestemt, harmonisk og fullkomment samfunn som kan opprettes på jorda. De tilbyr sammenheng og konsekvens, og kan framstå som en logisk, ja vitenskapelig fundert styringsformasjon. En slik tro kan gi mennesker håp og mening.

Noen mennesker har til alle tider hatt behov for å leke gud. De er besjelet av en totalitær mentalitet, og har oppskriften på det fullkomne samfunn.  

Boka bør bli grunntekst for alle som vil la seg vaksinere mot slike forestillinger. Troen på at det er mulig å sette tilværelsen på stram formel, enten det tar utgangspunkt i historien, nasjonen, rasen eller Darwin, har i praksis ført til undertrykkelse og ufrihet.