Noen som likner på oss

NRKs nye styre arbeider nå i hurtigtogsfart for å finne en ny sjef for NRK. Einar Førde ønsker neppe virkelig å rydde før han går. Imens går bedriften med en halv million i underskudd. Hver dag.

Det er tre parter i kampen om hvem som skal bli ny kringkastingssjef i NRK. Regjeringen, representert ved kulturminister Ellen Horn. Styret, som er valgt av samme Horn, og de ansatte i NRK. Til sin overraskelse kan Ellen Horn oppdage at hun får mindre å si enn hun kanskje trodde. For dette vil styret bestemme.

  • At de ansatte ved denne korsvei neppe får lite å si - og kanskje heller ikke ønsker det, bør knapt komme som en overraskelse. I nedskjæringstider vil klubber nødig ha for stort ansvar for ansettelsen av sjefen som skal kutte stillinger og si opp ansatte.
  • Men hvem ønsker partene? Regjeringen ønsker denne gangen en dyktig person som raskt kan rydde opp i NRKs uføre. Samtidig vil de nok gjerne ha en som kjenner det politiske miljøet. NRK finansieres som kjent gjennom stortingsvedtak. Slik sett er markedet, eller dem som bestemmer inntektskildene 165 stortingsrepresentanter.

Så lenge NRK finnes vil det være slik, om ikke annet så fordi den dagen det ikke lenger er slik, er ikke NRK NRK lenger. For regjeringen kan det være vanskelig å tenke seg en kandidat som ikke kan manøvrere erfarent i det politiske miljø. Drømmen kan være en politikererfaren økonom. Kristin Clemet er et eksempel. Parittilhørigheten har ikke lenger så mye å si - det er gruppetilhørigheten til politikerstanden som teller.

De ansatte kan gjerne tenke seg en «hands on sjef» - en redaktør med stor medieerfaring som kan fokusere på programvirksomheten. Gjerne en redaktør-direktør som kan tall og forstår å skjære gjennom gordiske knuter, men først og fremst en som står NRKs produksjon nær. En redaktørøkonom kunne vært fint. Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas kunne passet, men ingen blir profet i eget land, heller.

Både regjering og ansatte liker helst en sjef som ligner litt på dem selv. Og slik er det gjerne i styrer og. I NRKs styre dominerer nå næringslivet og økonomene. Styreformann Torger Reve har den akademiske posisjonen som rektor på BI, Christian Thommesen er administrerende direktør, Steffen Herbern storinvestor mens advokat Else Bugge Fougner er næringslivsadvokat. Ann-Karin Tanum representerer her kulturen, men gjør det som eier og driver av en mediebedrift - Tanum. I dette selskapet blir rådgiver Hilde Sjurelv (tidligere Høyre) fra Tromsø lett en spurv i tranedans - i hvert fall i likningsprotokollene.

  • NRK's styre har også en annen, viktig agenda. De skal være det første «profesjonelle» styret i NRK, og deres handlinger skal skape presedens. De har behov for å markere uavhengighet til sin oppdragsgiver. Samtidig trenger de en som virkelig tar opprydningsarbeidet, en «doer». Og deres utgave av handlingens mann er et menneske som kan sin økonomi og har bevist sterk handlings- og endringsvilje i organisasjoner. Og skal de først ha en som ligner på seg selv, passer jo Christian Thommesen til beskrivelsen.