Nok synsing om sau

Bjørn Vassnes kritiserer i Dagbladet 17. september Framtiden i våre hender for tynt og utenlandsk faktagrunnlag når vi sier at rødt kjøtt er langt mer klimaskadelig enn hvitt. Selv har han intet. Vi inkluderer utslipp fra hele prosessen, i motsetning til hva Vassnes påstår. At kun én prosent av engelske og walisiske sauer er økologiske er trist, men gjør dem ikke til miljøtapere i forhold til norske, hvor bare tre promille er økologiske. Vassnes forsøker heller ikke å dokumentere sin noe drømmerske påstand om at sauer er mer «utegående» i snølandet Norge enn de er i England og Wales.

Vi ønsker også mer forskning på landbruk og miljø i Norge. Men det er ikke sikkert resultatet blir slik Vassnes tror og håper. SFTs utslippsregnskap tyder på at klimagassutslippet fra produksjonen av en kilo norsk sauekjøtt er omtrent like stort – eller litt større – sammenlignet med de britiske tallene vi har videreformidlet. Nå må norsk landbruksnærings våpendragere heller gjøre noe for miljøet, og slutte å feie fakta under teppet.