Nøktern forteller

BOK: «Førkrigstid» var en av de nominerte bøkene til Nordisk Råds litteraturpris i 2007. Det er litt overraskende. Boka er godt skrevet og godt fortalt, men tøyer ingen grenser. Tvert om er den en ganske tradisjonell psykologisk-realistisk fortelling fra førkrigstidas Danmark. Thorup gir et interessant tidsriss og etter hvert sammensatte menneskebilder, men oppholder seg vel lenge ved ett forhold: En kvinnes pinefulle sjalusi og mistenksomhet ovenfor hushjelpen.

Dinnas bok

Dinna er kjøpmannshustru, gift med Sigurd. Sammen driver de en landhandel i stasjonsbyen Gelsted på Fyn i slutten av trettiårene. Ekteparet tilhører den selvtilfredse middelklassen, som bruker kveldene på badminton og aftenselskaper. Men tidene er usikre, både for butikken, ekteskapet og samfunnet rundt dem. Dinna baler med en ubestemmelig uro, som hun i første rekke knytter til den unge hushjelpen Maja. Har Sigurd et litt for godt øye til henne?

Storparten av romanen kretser rundt denne konflikten. Dinna kjenner en stigende irritasjon, men også enorm forpliktelse overfor Maja. Maja har tråkket over intimitetsgrensen hennes, samtidig som Dinna også trenger seg på Maja med sin gudfryktige hjelpetrang. Hun vil beskytte – og kontrollere – piken.

Trusselen utenfra

Thorup skaper en klaustrofobisk atmosfære i romanen – gjennom den giftige sjalusien, gjennom overvåkningen og sladderen på den lille stedet, men også gjennom trykket fra storpolitiske forhold. Hitler og nazismen rykker nærmere. Krigsfaren øker. Dinnas verden trues både innenfra og utenfra.

Først når trusselen fra den store verdenen griper tak i provinsbyen og personene, løftes romanen. Fram til da har Thorup tråkket litt mye rundt i en ganske velkjent sjalusihistorie. Når perspektivet åpnes, åpnes også muligheten for noen interessante personskildringer, og tidsånden og – angsten føyes fint inn.

Thorup er ikke den dristigste språkkunstner, men stilsikker og rutinert, og vil sikkert opprettholde sin store leserskare med denne boka.