Noras sorti

IBSEN: Nora Helmers sortí fra Et dukkehjem er fortsatt godt stoff, ser vi, blant annet i Dagbladet lørdag 21. og tirsdag 25. januar. Nå sniker det seg stadig inn misoppfatninger som bringes videre, her i forbindelse med Fru Suzannahs rolle, og jeg ønsker å peke på følgende: Suzannah Ibsen var sin manns viktigste tilhører og diskusjonspartner. Hennes medvirken til den radikale sluttscenen hvor Nora går sin vei, kan ikke vært i forbindelse med den tyske oppsetningen som Dagbladet refererer til, da var jo boken allerede forlengst trykt. I et intervju, nettopp i Dagbladet, for 50 år siden (22. februar 1956) kommer vi trolig nærmere sannheten. Her uttaler to kvinner og barnebarn av forfatteren, fru Irene Bille og fru Eleonora Ibsen: «Sannheten er den at Nora etter Ibsens første plan ble i hjemmet, hun gikk ikke noe sted. Så hendte det at fru Ibsen for én gangs skyld blandet seg inn i arbeidet til mannen sin. Hun var glødende opptatt av kvinnesaken og ønsket at Nora skulle sprenge dukkehjemmet og gå ut og finne seg selv som menneske og innta sin likeberettigede stilling ved mannens side. Denne tanken var Ibsen i begynnelsen ganske i mot.»