Nord-Norge trenger nett

Et 15-talls nasjonale skiskytterforbund, inkludert Norge, vil nekte systematiske dopingnasjoner retten til å arrangere VM og verdenscuprenn.

VINDKRAFT: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i TV2-nyhetene 15.02 at Nord-Norge må lage en samlet strategi for vindkraft. Men det er han, ikke kommunene i Nord-Norge, som har virkemidlene og ansvaret for at det enorme vindkraftpotensialet i landsdelen kan bli utnyttet. Nord-Norge har et fantastisk potensial for vindkraft, viser en ny rapport fra miljøstiftelsen ZERO. Finnmark alene sitter på 70 prosent av Norges vindressurser. Fylkene Troms og Nordland har også lovende vindforhold. Ifølge en ressursmåling er det teoretisk mulig å utvinne 193 TWh vindkraft i Nordland, Troms og Finnmark. Til sammenlikning utgjør Norges totale vannkraftproduksjon 120 TWh i et normalår. I dag eksisterer det planer for over 20 TWh i Nord-Norge. Mangfoldet av prosjekter gjør det mulig å velge planene med minst negative konsekvenser for lokal natur.

Hovedhinderet for vindkraftutbygging er den dårlige overføringskapasiteten i strømnettet både innad i regionen og sørover. Selv når den planlagte ledningen fra Ofoten via Balsfjord til Hammerfest står ferdig, vil overføringskapasiteten bare kunne ta unna en tiendedel av den vindkraften som allerede er innmeldt. At ledningen ikke går videre til Øst-Finnmark utelukker også store vindressurser fra å bli utnyttet.

I en kommentar til ZEROs rapport sa olje- og energiministeren at nordnorske kommuner må ha en samlet strategi for vindkraftutbygging, men det er ikke mangel på strategi i nord som hindrer utbygging. Det som trengs er bedre overføringskapasitet i strømnettet slik at vinden ikke bare blåser forbi den nordnorske kysten, men brukes til verdiskaping og til å kutte klimagassutslipp. Regjeringen har snakket mye om sin nordområdesatsing, men satsingen på vindkraft står stille. Dette til tross for at vindkraft kunne betydd kjærkomne investeringer, arbeidsplasser og skatteinntekter for lokalsamfunn i nord. Olje- og energiministeren må derfor sørge for strømnettet i nord bygges ut til å takle framtidas vindkraft.