Lite fremtidsrettet: Å bygge ned matjord er lite fremtidsrettet. Vi må heller utvikle ressursen til glede for byens borgere, skriver Ida G. Johnsen. Foto: Privat.
Lite fremtidsrettet: Å bygge ned matjord er lite fremtidsrettet. Vi må heller utvikle ressursen til glede for byens borgere, skriver Ida G. Johnsen. Foto: Privat.Vis mer

Nord-Norges største jordbruksareal bygges ned bit for bit

Venstre vil ikke være med på å rasere matjord.

Meninger

Nedbygging av matjord er en het potet i mange kommuner. Alle snakker om grønn byutvikling og det grønne skiftet, men i konkrete saker, som for eksempel nedbygging av matjord, er fagre ord lite verdt. I Bodø er Nord-Norges største sammenhengende jordbruksareal i ferd med å bygges ned bit for bit. Det vil Venstre sette en stopper for. I stedet vil vi utvikle jordene, til glede for byens befolkning.

Dersom vi skal komme noen vei med det grønne skiftet som alle snakker om, må vi ta konsekvensen av hva dette faktisk innebærer. I Bodø har vi et enormt landbruksområde midt i byen, som planlegges nedbygd bit for bit: Rønvikjordene. En rasering av en slik fornybar ressurs vil Venstre ikke være med på. Vi vil utvikle området, med grønn omsorg, rekreasjon, andelslandbruk og parsellhager.

Urbant landbruk er blitt et fenomen i verdens storbyer. Det dyrkes. Bodø har tidenes mulighet til å ta dette til nye høyder. Venstre vil at Bodø skal gripe denne muligheten og utvikle jordene i grønn retning.

Verdien som ligger i lokal matproduksjon og urbant landbruk handler ikke først og fremst om avlingen. Det handler om alt det som følger med: sosiale relasjoner og etablering av gode møteplasser. Muligheter innenfor utdanning og helse. Integrering. Entreprenørskap, matkultur og biologisk mangfold. Alt dette får vi på kjøpet dersom vi tør å bruke Rønvikjordene som den fornybare ressursen de er, og ikke bygge ned.

Tilgangen på gründere i grønne vekstbransjer er en enda knappere ressurs i Bodø enn arealknappheten. Det er her vi må satse for å få fortgang på det grønne skiftet. På Rønvikjordene ligger en stor mulighet til å få på plass en arena hvor vi ikke bare driver urbant landbruk, men hvor vi også dyrker frem entreprenører og kloke hoder. Men premisset for det grønne skiftet ligger fast: Det handler om å tørre å ta noen valg for framtida.

Å bygge ned matjord er lite fremtidsrettet. Vi må heller utvikle ressursen til glede for byens borgere. Venstre velger utvikling framfor nedbygging.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.