Nordnorsk kampsak

Nå som Bjørvika-tilhengerne leter med lys og lykte for å forsinke operasaken ytterligere, er det grunn til å minne om én ting. Ny opera i Oslo er ingen lokal utbyggingssak. Ny operabygning angår hele landet. En stor nasjonalopera i hovedstaden er ikke bare en distriktssak, det er også en nordnorsk kampsak!

  • «Nordnorsk kampsak»? Ja, faktisk. Operasaken er også det. Det er ikke mine ord. De sto å lese i en svær kommentarartikkel i A-presse-avisa Nordlys sist lørdag. Artikkelen var signert NRK-produsenten Kåre Sørensen, en nordnorsk veteran med god innsikt i nordnorsk kulturliv.
  • Sørensen poengterer det de fleste, herunder et flertall av landets ordførere, for lengst har innsett: Det er nå vi har anledning til å gi landet vårt et nytt og sårt tiltrengt operabygg.
  • Hvordan begrunner han dette? Kåre Sørensen minner om noe som er meget viktig å forstå i operasaken. Den Norske Opera har i sine 40 år vært et kraftsentrum i byggingen av sang- og musikklivet i hele Norge. Sørensen bruker den kommende oppsetningen av operaen «Madame Butterfly» i Tromsø i april som et eksempel. Denne oppsetningen er et samarbeid mellom Den Norske Opera og Tromsøs opera, symfoniorkester og operakor. Et slikt nasjonalt/regionalt kultursamarbeid har en lang tradisjon i Nord-Norge. Sørensen peker på Narvik som foregangsby på dette feltet: «Narvik utviklet en operatradisjon som førte til at byen fikk et godt amatørorkester, var pioner i musikkskoleutbygginga, fikk ballettskole før noen andre i landsdelen, og har fostret mange gode musikere, sangere og dansere.» Og: «Turnévirksomheten til Den Norske Opera har ført til aktivering av både profesjonelle og amatører i landsdelen.»
  • Operasaken er med andre ord ikke et snevert anliggende for trangsynte Oslo-folk. Men en nasjonal satsning med store kulturelle ringvirkninger. Det bør Bjørvika-tilhengerne merke seg når de nå foretar alle krampetrekninger for å hindre den eneste realistiske lokaliseringen: Vestbanen.

Hans artikkel kan ses som et svar til de nordnorske politikerne som mener Nord-Norge trenger veier, ikke ny opera. Sørensen skriver: «De som uttaler seg forstår ikke at en ny operabygning i Oslo også angår oss nordlendinga! Det er faktisk viktig for landsdelen at Den Norske Opera og Nasjonalballetten får nytt bygg i Oslo.»

Tenk om Arbeiderpartiet hadde vært like grundige foran Gardermobanen som partiet nå er når det saumfarer Opera-saken. Da hadde vi spart noen milliarder.