Nordøst

DVD: Dette er en politisk film. En film fylt av en fortvilet vrede over de lovløse tilstandene i det nordøstlige Argentina, der det fins et svart marked for spebarn og kroppsdeler - opprettholdt av korrupte myndigheter og kyniske kriminelle. En fransk kvinne er på jakt etter et barn hun kan kjøpe, mens en lokal mor slåss for å ta vare på sin unge sønn. Kontrasten og smerten er fanget inn i et rolig, poetisk billedspråk og et glødende spill i alle ledd. Gode bakomfilmer viser at tilstandene har rot i virkeligheten. En viktig film, se den.