Nordsjødykkerne tapte

«Krigseilerne, FN-soldatene, og nå dykkerne. Dette var dessverre som forventet.

jærbu

«Hadde de senket kravene med ca 60 prosent så tror jeg de hadde kunnet komme i mål. De tjente faktisk ganske bra der ute.

Ledig Kasse«Er enig i at kravene kunne vært senket noe. Samtidig er det langt fra overraskende at rettsapparatet avviser det hele. Strategien her er som i alle andre sammenhenger der staten (eller forsikringsselskapene) stilles til ansvar: Utmattelse av motstanderen, penger spart.

Hakso«Dommen er, hårreisende nok, riktig - rent formelt sett. Dommen sier at man ihht dagens lovverk ikke kan idømme erstatningsansvar. Det betyr at om dersom man hadde idømt erstatningsansvar, ville staten anket (og fått medhold) i "feil lovanvendelse" og dette ville dratt ennå lenger ut. Slik saken er nå, kan dykkerene anke til Høyesterett som da vil komme med en lovfortolkning og evt tilby erstatning.

Lagabøter«Jeg forventer å se at den norske stat tar fullt ansvar. Ødelagte liv har ingen pris, og beløpene det er snakk om i enkelttilfellene er relativt rimelige.

Thomas«I verdens beste land å bo i, noe som i stor grad skyldes oljeutvinningen, burde dette ikke en gang vært en rettsak. Det er vel ingen som ikke mener at disse mennene, som ødela helsa for at vi skal pumpe opp olje for tusenvis av miliiarder, fortjener oppreisning.

Mari J