Norge – eit lett bytte for kven?

«Det norske forsvar må rette seg mot framtida. Det som er meir tydleg enn nokosinne etter at forsvarssjef Diesen la fram forsvarsstudien er at Forsvaret sin hovudoppgåve ikkje lenger er forsvar av Norge frå ein ytre fiende. Eit slik trusselbilde eksisterar rett og slett ikkje lenger, skriver

Bjørnar Kristiansen,

student, UiB

«Som «gammel» offiser, nå sivil i høyeste grad, er det litt skuffede å se hvordan politikerne prøver å finne nye fiender ettersom tiden går.

Bjørn

«Norge er rikt. Så rikt at pengene ikke kan brukes i Norge. Hva med å opprette en fremmedlegion for utenlandsoppdrag? Styrken bemannes med folk fra vår kultursfære. Kun norske offiserer som «oppsynsmenn» slik at ikke disse styrkene «sverter flagget» med en aktivitet som er politisk kompliserende.

Atttila«Selv om forsvarssjefen kanskje tenker mot framtida unnskylder det ikke at han faktisk ønsker å satse på et internasjonalt samarbeid for å forsvare Norge. Det hadde jo kanskje vært en idé å ha et eget forsvar og ikke kun satse på overnasjonalt samarbeid? Ting kan jo endre seg raskt.

Qwert