TRÆR GJENNOM TAKET: Sverre Fehn lot trærne vokse gjennom Den Nordiske Paviljongen. Foto: NW Damm & Søn forlag 2003
TRÆR GJENNOM TAKET: Sverre Fehn lot trærne vokse gjennom Den Nordiske Paviljongen. Foto: NW Damm & Søn forlag 2003Vis mer

Norge, avdeling Venezia

Sverre Fehn tok det norske lyset med seg til Venezia.

NORSK ARKITEKTUR: Sverre Fehns nordiske paviljong opphever skillelinjene mellom inne og ute: En lav, rektangulært formet utstillingshall med en åpen glassfasade, bygd i betong og glass og med trær voksende gjennom taket.

JAN CARLSEN kaller den «et lærestykke i arkitekturens ABC», et eksempel på læresetningen «Less is more».

Reiulf Ramstad opfatter den som «modernismens katedral», mens Ola Roald sier det er «så lett og transparent at det nesten ikke er til stede».

- Samtidig har det en sterk atmosfære som gjør det til en uforglemmelig opplevelse, sier Roald.

- Den elegante konstruksjonen gir en romlig opplevelse som i seg selv kan tolkes som et kunstverk. Fehn iscenesetter naturen, sier Kristin Jarmund.

Den Nordiske Paviljongen er stedskunst og arkitektur på samme tid.

- Dette er ett av de beste eksemplene vi har på arkitektur som møter sted. Avklaringen mellom rom og omgivelser, materiale og aktivitet er subtil. Byggverket er samtidig knyttet nært til stedet, noe som er tydeliggjort gjennom trærne, som både er en del av byggverket og som penetrerer det, sier Reiulf Ramstad.

DAGBLADETS ARKITEKTURJURY roser nøkternheten i paviljongen.

- Det svært enkle planbildet, konstruksjonsprinsippet og materialbruken gir et spennende og tidløst anlegg som er lett anvendelig, sier Hanne Bauck.

- Dette er Sverre Fehns beste bidrag til arkitekturhistorien, den stramme rene formen er mye mer enn en demonstrasjon av et modernistisk talent, men også en fin og varsom måte å skape et utstillingslokale på, sier Erling Dokk Holm.

- Et eksempel på arkitekturens mest grunnleggende konstruksjonsmetode og estetikk. Enklere kan det ikke gestaltes, sier Jan Carlsen.

At fasaden er åpen forsterker både byggets enkelhet og kommunikasjonen mellom utside og innside.

- Kontakten mellom rommet ute og rommet inne er forsterket med den åpne fasaden og taket som krager ut over åpningen, sier Ola Roald.  

AT TRÆRNE I PARKEN skulle bevares var en betingelse, og Fehn lot dem like godt stå i rommet og vokse gjennom taket. Rommet er ellers uten søyler.

Takbjelkene - tettsittende dragere i betong - filtrerer lyset ovenfra.

- Paviljongen er definert av konstruksjonen, en visuelt enkel konstruksjon. Taklyset, inne og ute, er en vesentlig del av det totale inntrykket. Det venetianske sollyset dempes der det slipper inn gjennom de slanke og høye dragerne i taket. Man får en opplevelse av at overlyset diffuseres og endrer seg når man beveger seg gjennom bygget, sier Einar Hagem.

- Lyset i Venezia er karakterisert av Middelhavets klare kontrast mellom lys og skygge. Det nordiske lyset i paviljongen visker nesten ut dette sterke forholdet. Sverre Fehn har gjennom byggverket greid å gjenskape noe av det nordiske lysets atmosfære, med tanke på mykhet og dybde, sier Reiulf Ramstad.

- Betongdragere som bærer og samtidig skjermer utstillingsobjektene for solen siler lyset på vakkert vis ned i rommet, sier Jan Carlsen.  

OVERLYS: Takdragerne gir et nordisk lys i Middelhavslandet Italia, noe utstillingene i Den Nordiske Paviljongen nyter godt av. Her fra biennalen i 2009. Foto: AFP PHOTO/ANDREA PATTARO
OVERLYS: Takdragerne gir et nordisk lys i Middelhavslandet Italia, noe utstillingene i Den Nordiske Paviljongen nyter godt av. Her fra biennalen i 2009. Foto: AFP PHOTO/ANDREA PATTARO Vis mer

NETTOPP LYSET blir fremhevet av nesten alle våre jurymedlemmer, slik det også ble det av Pritzker-juryen, som ga Sverre Fehn verdens mest prestisjetunge arkitekturpris.

- Paviljongen er vakker og tidløs arkitektur der lyset materialiseres og blir en del av konstruksjonen. Paviljongen blir på denne måten lysende, sier Marianne Borge.

- De få virkemidlene han har hatt for hånden er brukt uhyre økonomisk og ikke minst evner bygningen å håndtere det skarpe lyset, som er så ulikt det vi har i Norge, på en måte som knapt finnes maken, sier Erling Dokk Holm.

- Trærne som lever sitt liv inne i huset gir bygget et særpreg som overrasker, sier Hanne Bauck.

- Samtidig som Fehn laget dette rommet, har han gjort naturen utenfor minst like betydningsfullt, ved å la de store trærne bestå og vokse gjennom det transparent og lette taket. Her siles lyset gjennom de tynne og reflekterende betongbjelkene, sier Ola Roald.  

DET LIGGER 30 utstillingspaviljonger i Giardiniparken. De representerer forskjellige land og regioner.

Dagbladets jury mener at det skandinaviske preget er fremtredende i Fehns bygg.

- Paviljongen er en konsentrert versjon av den skandinaviske holdningen til relasjonen mellom arkitektur og natur, sier Kristin Jarmund.