«Norge befridd!»

KRIGSDOKUMENTAR: Det må med stor rett karakteriseres som «et funn», det medieviteren Jostein Saakvitne ved Høgskolen i Bergen gjorde på nettet i fjor. På en tysk nettauksjon kom han over fem filmruller med tittelen «Kampf um Norwegen». Det viste seg å være en nitratkopi av en 80 minutters dokumentarfilm om det tyske felttoget i Norge i 1940. Opphavsmannen er den sveitsiske krigsreporteren Martin Rikli, på oppdrag for Wehr-machts overkommando.

DEN BRENNBARE nitratfilmen er nå behørig digitalisert ved Norsk Filminstitutt og ble vist offentlig for første gang i går. Cinemateket i Oslo viser den også for publikum tirsdag og onsdag i neste uke. Hva som videre skal skje med den gamle tyske filmen, er et uavklart spørsmål om rettigheter. Norsk Filminstitutt håper å kunne utgi den på DVD. Nettstedet NORDIKI - Norske digitale kilder 1940-45 - med base i Bergen har også lagt ut biter av filmen med spørsmål om det er folk der ute som kjenner igjen noen av scenene fra filmen. Dette nettstedet forsøker å etablere en dialog med tidsvitner fra okkupasjonen for å identifisere historisk materiale.

ET ÅPENT SPØRSMÅL knyttet til «Kampf um Norwegen» er hvor mye av filmbildene som er autentiske krigsscener, og hvor mye som er rekonstruert, slik skikken var i eldre dokumentarfilmer. Noe av filmens materiale stammer fra tyske Wochenschau-innslag og et og annet innslag kommer også fra britiske, franske og norske filmaviser. Men den ferdige filmen står ikke på noen tysk sensurliste, og det er uvisst hvorfor det ikke ble vist offentlig. 29 tyske filmfolk deltok i felttoget mot Norge og har levert råstoff som Martin Rikli så klippet sammen med trickfilmopptak.

I KLASSISK propagandastil åpner filmen med at Versailles-traktaten rives dramatisk i to, og avsluttes med at naziflagget heises over norske fjell og fjorder. Like heroisk er det muligens ikke å vise general Dietls stivbeinte gange på ski under kampene ved Narvik. Men propagandaformålet ivaretas av en entusiastisk kommentator som uavlatelig forteller om seire etter «den overlegne engelske flåtens nølende motstand».