Norge bidrar aktivt

SOM ET LITE land men med store ressurser er Norge forpliktet til aktiv internasjonal deltakelse. FN har siden starten i 1945 vært grunnpilaren i norsk utenrikspolitikk. Jan Bøhler bør vite at dette fremdeles er tilfelle. Norge har under giverkonferansen for Sudan lovet å yte i alt 1, 6 milliarder kroner til landet over en treårsperiode. Dette står vi ved, og vi holder det vi lover. Dessverre ser det ut til at Bøhler ennå ikke forstår det som jeg forsøkte å ta opp i mitt innlegg lørdag 9. april. Mitt hovedpoeng er at deltakelse i operasjoner utført av NATO og EU i vel så stor grad kan støtte opp under FN som det å delta i FN-operasjoner i seg selv. Det er med andre ord ingen motsetning mellom deltakelse i operasjoner utført av regionale organisasjoner og som utfører sine oppgaver etter mandat fra FN. Det jeg mener er viktig å få fram er nettopp samspillet mellom FN og regionale arrangementer. Regionale organisasjoner vil kunne gi FN en enda større grad av effektivitet, mens FN på sin side kan gi organisasjoner som NATO, EU, Den afrikanske union osv. en enda større grad av legitimitet. Det er samspillet mellom effektivitet og legitimitet som er mitt hovedanliggende her.

SAKEN BLIR heller ikke bedre av at Dagbladet på lederplass 12. april begår en bommert, som at «Norge i Irak bidro med en betydelig kontingent soldater i en smal, USA-ledet «villighetsaksjon»», og at Dagbladet følger opp Bøhler ved å skrive at Norge bør ut av Irak og inn i Sudan. Saken er at det norske ingeniørkompaniet som i sin tid sto i Sør-Irak gjorde dette etter mandat fra FN og at Norge heller ikke var en del av okkupasjonsstyrken.