Norge kan takke seg selv

KAPRINGEN I SOMALIA: Det måtte skje før eller senere, og nå har det altså skjedd. Et norsk fartøy har blitt kapret av pirater utenfor Somalia. Piratvirksomhet utenfor Somalia er et stort problem for verdenshandelen. Men hvordan har dette problemet oppstått? Somalia er verdenssamfunnets unnlatelsessynd. Det er et problem som verdenssamfunnet selv har skapt.

Det startet med den imperialistiske koloniseringen som varte til 1960, og fortsatte med dragkampen mellom Sovjet og Vesten om støttespillere i Afrika under den kalde krigen. Dette maktspillet støttet opp under det undertrykkende regimet til Siad Barre, et regime som på ingen måte førte en utviklende politikk. En direkte konsekvens var ødeleggende geriljavirksomhet, som fortsatte også etter Barres flukt i 1991. Siden har Somalia lidd under borgerkrig. I denne perioden har verdenssamfunnet latt vær å hindre at situasjonen ble enda mindre uløselig, ved å ikke slå ned på ødeleggende eksport av miljøgifter til landet, og ved å la være å slå ned på overfiske i kystområdene utenfor landet.

Deler av Somalia har tross alt fungert noenlunde de siste 15 årene, nemlig områdene Somaliland og Puntland. Men hva gjør verdenssamfunnet? Det lar dem stå alene, og nekter dem hjelp. Områdene får ikke etablere diplomatiske forbindelser og de blir nektet utviklingslån. Isteden støtter man de maktesløse og fiktive regjeringen i Mogadishu. Da blir det vanskelig å hjelpe seg selv. Så hva skal man gjøre? Legge seg ned? Nei, i hvertfall ikke når all verdens rikdommer flyter forbi rett utenfor kysten.

Får man ikke hjelp, så tar man den. Så verdenssamfunnet kan takke seg selv nå, og det kan Norge også. Det hjelper ikke å sende noen fregatter når et helt land trenger hjelp.