Vindkraft:

Norge må få vind i seilene

Dagbladet mener: En omfattende utbygging av vindkraft er riktig og nødvendig.

FULLELEKTRISK: Norge kan bli fullelektrisk innen 2040, men da trenger vi utbygging av vindkraft. Foto: NTB scanpix
FULLELEKTRISK: Norge kan bli fullelektrisk innen 2040, men da trenger vi utbygging av vindkraft. Foto: NTB scanpixVis mer
Leder

Norge har vært en sinke når det gjelder utbygging av vindkraft. På tross av svært gode vindforhold i Norge, utgjør vindkraft bare rundt 1,5 prosent av den totale elektrisitetsproduksjonen. I Danmark er det det tilsvarende tallet 40 prosent. Årsaken til dette har naturligvis vært at vannkraften har gitt oss store, fornybare energiressurser. Vi har ikke på samme måte som andre land vært «nødt» til å utnytte denne ressursen, men det må vi nå.

For å nå målene i Paris-avtalen må verden bevege seg i retning nullutslipp uhyre raskt, ned mot null allerede rundt 2050. Utfasing av fossile energisystemer i alle deler av økonomien vil kreve større innfasing av fornybar elektrisitet.

Hvordan skal vi få dette til? Det totale strømforbruket i Norge i dag er ca 130 terrawattimer (TWh). Hvis vi skal sikre elektrifisering av energiforbruket til hele fastlands-Norge i årene framover, vil det kreve 30-50 TWh økning i strømforbruket. Vindkraftutbygging kan gi oss 30 av disse terrawatttimene. Dermed kan vindkraft aleine føre oss nesten hele veien til et fullelektrisk fastlands-Norge, sier beregninger fra Statnett. Vindkraft er også blitt mye billigere og mer effektivt i løpet av de siste årene. Dette er på flere måter en mulighet Norge ikke har råd til å la gå fra seg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har siden i fjor høst jobbet med et stort prosjekt, på oppdrag fra regjeringen. NVE skal kartlegge alle vindkraftressurser vi har tilgjengelig i Norge, slik at vi best mulig kan vurdere hvor det er fornuftig å bygge ut vindmøller. Dette prosjektarbeidet, «Nasjonal ramme for vindkraft på land», nærmer seg nå slutten. Resultatet skal publiseres i april neste år.

Omfanget av dette arbeidet skremmer nå en rekke aktører. Halvparten av Norges landareal blir nå vurdert for vindkraft, påpeker blant andre Den norske turistforening. De er bekymret for inngrep i urørt natur. Det er forståelig. Utbygging av vindkraft vil alltid være en avveining mellom natur og andre hensyn. Den lokale motstanden er likevel ofte mer preget av misnøye med visuell forurensning, enn frykt for inngrep i urørt natur. Ingen vil ha vindmøllene «hos seg», og egentlig burde de stått et annet sted. Det beste blir det godes verste fiende.

Hvert eneste prosjekt har en iboende tendens til å møte motstand. Derfor er det viktig å rydde i debatten. En helhetlig ramme som gir oversikt over vindressursene, gir et godt utgangspunkt. Den viser hva vi kan få til, og hva vi går glipp av hvis alle sier nei.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.