Norge må slutte å produsere olje

Hvis kirken stiller krav om stopp på oljeproduksjon, kan den bli Norges største miljøorganisasjon.

Hvis den norske kirke vedtar at Norge må slutte å produsere olje, blir kirka Norges største miljøorganisasjon.

Kirkemøtet skal denne uka behandle hva de mener Norge bør gjøre for å bekjempe klimaendringene. En radikal kirke vil kunne bety stor forskjell for verdens fattige.

Fattige mennesker kjenner nemlig allerede i dag konsekvenser av norsk oljeproduksjon på kroppen. Utslipp fra norsk oljeproduksjon fører blant annet til at havet stiger. Lavtliggende områder som Bangladesh og en rekke Stillehavsøyer kommer til å synke i havet og millioner av fattige mennesker må enten bo med vann til knærne eller flytte fra hjemmene sine.

Oljeproduksjon er en stor årsak til menneskeskapte klimaendringer. Ikke bare er oljesektoren en av Norges største utslippskilder, den fører også til store CO2-utslipp når oljen forbrennes. Det vil være umulig for Norge å nå 90 % utslippskutt med mindre man reduserer utslipp i oljesektoren. Derfor vil et viktig og tilstrekkelig tiltak være at kirkemøtet vedtar at Norge må slutte å produsere olje innen 2040.

Hvis kirkemøtet vedtar dette kan kirken bli Norges største og viktigste miljøorganisasjon. Et vedtak om å fase ut norsk oljeproduksjon vil kunne legge press på regjeringen til å, i likhet med kirken, ta trusselen om klimaendringer på alvor og innse at vi må gå langt for å stoppe de menneskeskapte klimaendringene.

KREVER OLJESTOPP: Organisasjonen Changemaker mener at den norske kirken kan bruke det pågående kirkemøtet til å bli landets største miljøorganisasjon. Ingrid Næss-Holm er leder for organisasjonen.
KREVER OLJESTOPP: Organisasjonen Changemaker mener at den norske kirken kan bruke det pågående kirkemøtet til å bli landets største miljøorganisasjon. Ingrid Næss-Holm er leder for organisasjonen. Vis mer