FORTSATT TRUSSEL: 73-årsdagen for katastrofen i Hiroshima ble markert mandag med å sende opp dekorert papirlykter. - Atomvåpen er fremdeles en trussel, og Norge bør kjempe for et atomvåpenforbud, skriver innsenderen. Foto: Kyodo / Reuters / NTB Scanpix
FORTSATT TRUSSEL: 73-årsdagen for katastrofen i Hiroshima ble markert mandag med å sende opp dekorert papirlykter. - Atomvåpen er fremdeles en trussel, og Norge bør kjempe for et atomvåpenforbud, skriver innsenderen. Foto: Kyodo / Reuters / NTB ScanpixVis mer

Atomvåpen:

Norge må stå på rett side av historien

Det er på tide å slutte å skyve NATO-medlemskapet foran seg for å ikke forby det siste masseødeleggelsesvåpenet.

Meninger

På denne dag for 73 år siden ble store deler av Nagasaki i Japan utslettet av en atombombe. Tre dager før hadde Hiroshima blitt rammet. Atomvåpen er fremdeles relevant og fremdeles en trussel, og Norge bør kjempe for et atomvåpenforbud.

Siden 1945 har flere land fått atomvåpen og de aller fleste atomvåpnene er mange ganger kraftigere enn dem som ble brukt i Japan. Å si at vi har muligheten til å bombe i stykker hele verden vil være en underdrivelse.

Det er ni land i verden som eier atomvåpen, men nedrustning av atomvåpen angår oss alle. Kanskje er sjansen for en krig med atomvåpen liten, men konsekvensene vil være katastrofale.

I fjor stemte 122 land i FN for en internasjonal traktat som forbyr enhver bruk og besittelse av atomvåpen. Norge stemte ikke for og har ikke ratifisert traktaten.

I tur og orden blir de mest grusomme våpnene forbudt, de som fører til store ødeleggelser og rammer sivile like hardt som militæret. Kjemiske våpen, biologiske våpen og klasebomber er forbudt. Våpen som det har vært utenkelig at eierne har villet kvitte seg med, men som nå er kraftig nedrustet. Atomvåpen bør også være et ulovlig våpen, og Norge bør være på rett side av historien ved å ratifisere FN-forbudet.

I fjor ønsket ikke regjeringen å fronte et atomvåpenforbud og begrunnet det blant annet med NATO-medlemskapet. Det er på tide å slutte å skyve NATO-medlemskapet foran seg for å ikke forby også det siste masseødeleggelsesvåpenet.

NATO har selv satt seg som mål å legge forholdene til rette for en verden uten atomvåpen. Dessuten er ikke målet med atomvåpenforbud en ensidig vestlig nedrustning, men en gjensidig global nedrustning.

Stortinget har bedt regjeringen utrede hvordan Norge kan følge opp traktaten om atomvåpen. Regjeringen sa tydelig ifra i fjor at de ikke ønsker å signere forbudet, men etter det har Venstre gått inn i regjering. Venstre har vært en tydelig stemme for atomvåpenforbud i mange år, og bør fortsette å være det også i regjering.