Norge må stille krav

GAZA: Etter Israels intense bombing og nå bakkeinvasjon de siste ti dagene setter vi pris på at Utenriksministeren og Statsministeren nå ber Israel trekke ut sine bakkestyrker fra Gaza, og omsider har blitt mer tydelige i sin kritikk av Israel. Vi mener imidlertid at Den norske regjering må stille enda sterkere krav til Israel om å stoppe bombingen og krigshandlingene som i hovedsak rammer sivile på Gaza.

Uavhengig av historikk, religion og politikk må denne massakren stanses NÅ. Og det haster! For hver dag nå går 30-70 menneskeliv tapt. Israel kan ikke få fortsette overgrepene, de må stanse slik at de overlevende får puste, får behandlet sine skadde, begravd sine døde, får mat, vann og medisiner.

Kravene til Israel må stilles på grunnlag av menneskerettigheter og med respekt for menneskeliv, og for å forhindre et folkemord. Ikke engang for våre verste fiender ønsker vi det infernoet som Israel har skapt på Gaza. En hel befolkning som er sperret inne, utsultet, uten strøm, uten å kunne søke tilflukt eller flykte, blir bombet, drept og lemlestet av en militær overmakt. I historiens grelle lys vil vi, nasjonene som ikke gjorde nok for å stanse denne galskapen, til tross for informasjonen vi har, framstå som delaktige i denne forbrytelsen mot menneskeheten.

Hvordan skal vi som er unge i dag forklare dette til våre barn?

Den norske regjering, våre folkevalgte, kan ikke vente på at Israel bestemmer seg for å avslutte sine krigshandlinger. Israel begår brudd på menneskerettighetene, Genèvekonvensjonen og Folkeretten, og Norge må stille krav og sette makt bak disse kravene nå! Den norske regjeringen må kreve at Israel:

Umiddelbart stanser

bombingen og krigshandlingene

på Gaza

Stanser blokaden av Gaza

Åpner grensene slik at

sivilbefolkningen får fri ferdsel ut og inn av Gaza

Gir full tilgang for hjelpearbeidere og journalister

Gir full tilgang til mat,

drikkevann, medisinsk

utstyr,drivstoff og strøm til sivilbefolkningen

For å sette makt bak disse kravene og vise sin motstand mot Israels overgrep må Regjeringen

Hjemkalle Norges ambassadør til Israel

Trekke ut alle Oljefondets

investeringer i israelske selskaper

Innføre en offisiell handelsboikott av Israel

I tillegg må Norge stoppe all eksport til Israel som bidrar til krigshandlingene.