NY STANDARD: Det er satt en ny standard for mottak av kvoteflyktninger. Nå tar vi imot tre ganger så mange som under de rødgrønne! Er ikke det bra, Aurdal, spør innsenderen. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
NY STANDARD: Det er satt en ny standard for mottak av kvoteflyktninger. Nå tar vi imot tre ganger så mange som under de rødgrønne! Er ikke det bra, Aurdal, spør innsenderen. Foto: Lise Åserud / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Flyktningpolitikk

Norge tar imot flere flyktninger med Venstre i regjering

Det er riktig at vi ikke har rukket å gjennomføre alt vi ble enig om på Jeløya i fjor. Men det kommer.

Meninger

Martine Aurdal skaper helt feil inntrykk av regjeringens flyktningpolitikk. Jeg er fornøyd med det Venstre har fått gjennomslag for i to regjeringsplattformer på rad: Det er satt en ny standard for mottak av kvoteflyktninger. Nå tar vi imot tre ganger så mange som under de rødgrønne! Er ikke det bra, Aurdal?

Tirsdag kritiserte Aurdal meg og Venstre for å være fornøyde med gjennomslagene våre i flyktning- og asylpolitikken. Det har hun ingen grunn til. Venstre i regjering, har etablert en ny standard for mottak av kvoteflyktninger, som er tre ganger høyere enn standarden under de rødgrønne. Hva er det hun da egentlig kritiserer?

Når det vises til høye tall for kvoteflyktninger i 2016 og 2017, glemmer Aurdal at dette skyldes den brede enigheten i Stortinget om å ta imot 8000 flyktninger fra Syria over tre år, da flyktningkrisen var på sitt høyeste. Jeg har ikke registrert et nytt initiativ fra Arbeiderpartiet eller andre. Likevel har vi nå en regjeringsplattform som sier klart og tydelig at vi skal ta imot 3000 flyktninger hvert år, eller 9000 over tre år om du vil.

Er det bare jeg som er overrasket over at Aurdal så lett lar seg rive med og blir overbevist av Frp's Helgheim lettvinte retorikk om at dette er en innstramming?

Det er riktig at vi har åpnet for at enkelte kan få såkalt «subsidiær beskyttelse», men dette bare dersom vi får en ny krisesituasjon som den vi hadde i 2015. Arbeiderpartiet foreslår at dette skal innføres alt nå som det kommer svært få asylsøkere, men vi mener at det bare er aktuelt som en beredskapsbestemmelse.

Vi bør være bedre forberedt enn vi var høsten 2015, det tror jeg alle vil være enige om. Samtidig skal menneskene som eventuelt får subsidiær beskyttelse ha rett til familieinnvandring, og de skal bosettes og integreres på samme måte som andre flyktninger. Det mener ikke Arbeiderpartiet. For Venstre er det viktig å ivareta menneskers grunnleggende rettigheter, uansett flyktningstatus. Er ikke dette bra, Aurdal?

Asylsøkere som får avslag på sin asylsøknad skal returneres, og arbeidet med å inngå returavtaler har pågått i mange år. Det er avgjørende for å unngå at vi undergraver tilliten til asylsystemet. Det er verken nytt i plattformen nå, eller i Jeløyaplattformen.

Oppholdstillatelser som er gitt på feil grunnlag vil fortsatt kunne tilbakekalles. Venstre bidro til flertall for at saker om tilbakekalling av statsborgerskap må innom domstolene, og kunnskaps- og integreringsministeren vil komme tilbake med forslag til hvordan dette gjøres. Et av de viktigste grepene vi gjorde på Jeløya var å flytte ansvaret for integreringspolitikken fra justisdepartementet til kunnskapsdepartementet, også for saker om statsborgerskap. Det videreføres i den nye plattformen og regjeringens integreringsstrategi skal følges opp.

Så er det riktig at vi ikke har rukket å gjennomføre alt vi ble enig om på Jeløya i fjor. Men det kommer.

Vi skal ha en gjennomgang av klageordningen og sikre at barn i større grad blir hørt i klagebehandlingen. Vi skal også redusere gebyret i familieinnvandringssaker. I den nye plattformen slås det også fast at alle barn i mottak skal få rett til barnehageplass og at førskolebarn som trenger det, nå skal få språkopplæring i barnehagen. Rettshjelpsordningene skal styrkes og flere asylsøkere skal få plass i integreringsmottak.

Videre sikrer vi en mer verdig alderdom for en gruppe eldre mennesker i mottak, som har bodd der i mange, mange år. Amnestiet tilsvarer løsningen vi tidligere har fått plass for lengeværende barn. Nå rekker vi ut ei hånd til lengeværende eldre.

Det er selvsagt Aurdals valg å skryte av gjennomslagene til Frp's justisministere på innvandringsfeltet uten å trekke fram et eneste konkret eksempel. Jeg registrerer tvert imot at regjeringens satsinger på innvandringsfeltet i justisbudsjettet for 2019 var styrking av ID-arbeid, mottak av 3000 kvoteflyktninger og at regjeringen tross protester fra Frp sluttet seg til FNs migrasjonspakt før jul.

Mulig jeg vil vente forgjeves, men jeg venter likevel spent på den dagen Aurdal vil klare å se regjeringens og Venstres helhetlige prosjekt i regjering på en objektiv måte.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.