Norge trenger en kulturelite

«Norge er anti-intellektualismen såpass sterk blant «folk flest» at intellektuelle som uttaler seg stort sett alltid blir mistrodd og uglesett. Problemet er at innenfor områdene politikk/samfunn/kultur tror folk flest at de vet nøyaktig hvor landet ligger, ta en tur med taxi og se hva jeg mener. Slik er det ikke i samme grad overfor leger eller ingeniører. At noen har studert et felt som feks politikk/samfunn i mange år gir dem tydeligvis ofte mindre rett til å uttale seg på feltet, fordi de «sitter på Blindern». Eek

«Folk flest hater ikke kunnskap, eller kunnskapsrike folk, folk flest er ikke anti-intellektuelle. Men mange forakter det finere selskap av mennesker som sitter med definisjonsmakten i samfunnet, du vet, de som uttaler seg i slike artikler som disse. Disse utfordrer IKKE etablerte sannheter, tvert imot, de forsvarer etablerte sannheter fordi det er disse sannhetene som gir dem makt. Ulv

«Dette er en viktig debatt. Og det er sjelden jeg har sett så mange saklige, gode innlegg på toppen av rankinglisten her. Alle skal kunne komme til orde, og mangfold er flott. Men jeg skulle ønske at det fantes litt mer respekt for de som sitter med kunnskaper på ulike felt og en større vilje til å lytte og lære av hverandre. Abette