Norge trenger et dyrepoliti

DYREVERN: Årets sommer har vært preget av brutale historier om privatpersoners overgrep mot dyr. Kjæledyr blir dumpet, brent, slått og mishandlet på det groveste, og ifølge dyrevernorganisasjoner er volden økende. «Så langt har sommeren har vært et mareritt. Vi får nesten dobbelt så mange henvendelser nå enn ellers i året. Og mishandlingene blir bare grovere,» sier Anne Marie Askildsen i Dyrebeskyttelsen i Stavanger til Dagbladet.

Volden mot dyrene får grusomme utslag, men sakene blir sjelden fulgt opp. Lovverket åpner for inntil tre års fengsel for den groveste dyremishandlingen, men om det blir noen sak i det hele tatt, ender det i beste fall med noen små bøter. Mattilsynet har begrensede ressurser, og som navnet antyder er ikke dyrevelferd organets hovedfokus. Dyrevernnemndene sliter også med liten kapasitet, og er i tillegg foreslått tatt ut av den nye dyrevelferdsloven. Dermed kan dyrenes svake rettsvern bli ytterligere svekket samtidig som dyr blir utsatt for stadig verre overgrep. Det kan vi ikke akseptere. Miljøpartiet De Grønne har derfor tatt kontakt med justis- og politiminister Knut Storberget og bedt om en utredning av et eget norsk dyrepoliti.

Etableringen av et dyrepoliti vil klart og tydelig signalisere at samfunnet tar dyrs lidelser på alvor. Det vil føre til en kompetanseheving og at sakene blir behandlet på en seriøs måte.

Et annet poeng er at voldskriminalitet må sees i sammenheng, enten det dreier seg om vold mot dyr eller vold mot mennesker. Amerikanske undersøkelser har vist at mennesker som er dømt for vold ofte har en historie med dyremishandling bak seg, og ved å slå hardt ned på vold mot dyr, kan vi tidligere fange opp mennesker som kunne blitt en fare for andre mennesker. Således er både mennesker og dyr tjent med strengere reaksjoner mot dyremishandling.

Dyrepoliti finnes allerede i flere andre land, og det amerikanske dyrepolitiet er kjent fra flere tv-serier. På nett har over 25 000 personer skrevet under på at de støtter dyrepoliti i Norge, og en Facebook-gruppe har samlet over 40 000 medlemmer. Det er et stort folkelig krav om bedre rettsvern for dyrene!

Dyrepoliti ble diskutert i 2004, i forkant av opprettelsen av Mattilsynet, men Stortinget avviste tanken. Siden den gang har det blitt tydelig at verken Mattilsynet, dyrevernnemndene eller det ordinære politiet gjør en god nok jobb for dyrene.

FORLATT: Institusjonen Kattehuset tar imot mange katter som blir etterlatt av eierne i ferien. Foto: NINA HANSEN
FORLATT: Institusjonen Kattehuset tar imot mange katter som blir etterlatt av eierne i ferien. Foto: NINA HANSEN Vis mer
Norge trenger et dyrepoliti