Debatt: Varsling

Norge trenger varslere

De er nødvendige for å få avdekket kritikkverdige forhold som korrupsjon, lovbrudd og maktmisbruk. 

BRA FOR DEMOKRATIET: Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix
BRA FOR DEMOKRATIET: Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpixVis mer
Meninger
MANAGER: Vibeke Bisschop-Mørland, BDO compliance og gransking.
MANAGER: Vibeke Bisschop-Mørland, BDO compliance og gransking. Vis mer

Så lenge varslere blir utsatt for represalier eller frykter for gjengjeldelse som følge av å si ifra, er vi ikke i mål.

Varsling er viktig. Det kan være en avgjørende kilde til informasjon om mobbing, trakassering, diskriminering, maktmisbruk, underslag, korrupsjon eller andre kritikkverdige forhold. Spesielt når det gjelder avdekking av økonomisk kriminalitet har varsling vist seg å være svært effektivt. I en rapport fra 2016 som tok for seg 2410 tilfeller av underslag og korrupsjon i 114 land, viste det seg at 39 prosent av sakene ble avdekket takket være varsling.

PARTNER OG LEDER: Kristian Thaysen, BDO compliance og gransking.
PARTNER OG LEDER: Kristian Thaysen, BDO compliance og gransking. Vis mer

1. januar i år ble det innført en forskriftsendring som fritar for konsesjonsplikten ved etablering av varslingsmottak åpent for andre enn ansatte. Dette er bare det siste i en rekke tiltak som myndighetene har iverksatt for å legge forholdene til rette for varsling i Norge. Dette viser at varsling blir tatt alvorlig av våre myndigheter, samt at forholdene for varslere stadig blir forbedret.

I 2014 publiserte Fafo og advokatfirmaet Arntzen de Besche en rapport som konkluderte med at det varsles oftere i Norge enn hva det rapportertes om fra andre land, samt at norske varslere gjennomgående så ut til å få bedre gjennomslag for varslingen.

Dagens lovverk kom i 2007 og har vist seg å virke godt. Myndighetene ønsker likevel en ytterligere forbedring, og etablerte 11. november 2016 et utvalg som skal evaluere eksisterende varslingsbestemmelser.

Ett av punktene utvalget utreder er hvordan varslere best kan bli ivaretatt.

Den seneste Fafo-rapporten som ble utgitt i 2016 oppgir at over 70 prosent av de som tidligere har varslet om uønskede hendelser ville ha gjort det igjen. Imidlertid opplevde 21 prosent av varslerne represalier som følge av å varsle. Dette tyder på at vi fortsatt har mye arbeid igjen. Samme rapport oppgir at 39 prosent av norske arbeidstakere tror de vil oppleve store ubehageligheter hvis de varsler om kritikkverdige forhold.

Noe av denne frykten bunner trolig i at forskningsresultater om varsling i media har hatt fokus på de sakene hvor varslere har opplevd negative reaksjoner. Slik får man en forsterket utvikling der flere skremmes fra å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

All erfaring fra varslingsaker viser at det å varsle kan være en stor påkjenning. Derfor er det viktig at varslere har tilstrekkelig rettslig vern gjennom lovverket, men også gjennom holdninger på arbeidsplassen. Medarbeidere må forstå at varsling er lojalt. Dette vil først skje hvis man klarer å fremme riktige holdninger, og disse må komme fra ledelsen.

Det er arbeidsgiverens plikt å formidle og fremme holdninger som støtter opp om varsling som en lojal handling.

Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig. Det er avgjørende å spre følgende budskap: Hvis du opplever kritikkverdige forhold så bør du varsle. Næringslivet, samfunnet og demokratiet avhenger av det.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.