EPLET SOM FALT: Han ramlet ikke langt fra stammen, Mads Nygaard. Denne uka overtar han som forlegger og konsernsjef i Aschehoug etter sin far, farfar og oldefar. 
Foto: Hans Arne Vedlog
EPLET SOM FALT: Han ramlet ikke langt fra stammen, Mads Nygaard. Denne uka overtar han som forlegger og konsernsjef i Aschehoug etter sin far, farfar og oldefar. Foto: Hans Arne VedlogVis mer

Norges mektigste forlagsmann

Mads Nygaard (41) ny konsernsjef i Aschehoug.

||| Denne uka overtar Mads Nygaard (41) som konsernsjef i forlagshuset Aschehoug, som et nytt ledd i kjeden etter sin far William Nygaard, sin farfar Mads Wiel Nygaard og sin oldefar William Martin Nygaard.

-Slekt skal følge slekters gang, heter det i sangen. Dette er vel en jobb du er født til?

-Nei, jeg føler ikke det. Jeg har hatt lyst til å gjøre noe annet også. Skulle jeg jobbe i Aschehoug måtte jeg kvalifisere meg. Og når jeg nå sitter her, er jeg veldig glad for det.

-Har ikke du en gang uttalt at det er to ting du kan, avis og forleggeri?

-Jo, jeg har erfaring innenfor disse sektorene. Og forlagsbransjen er min hjemmebane. Jobbet fra 1992 til 2001 i Oktober og Tiden, med både etablerte og unge forfattere. Fram til 2007 var jeg i Dagsavisen og Dagbladet, deretter to år i ledelse- og rådgivningsfirmaet Rokade.

-Det er utfordrende tider i medie- og forlagsbransjen. Hvordan ser du på framtida?

-Jeg vil ha fokus på forlagets samfunnsoppgave. Det er et stort ansvar og en mangslungen og krevende oppgave. Jeg ønsker å videreføre Aschehoug som et kulturforlag og følge opp den samfunnskontrakten. Vi står foran store forandringer, og det må vi ta del i på beste vis.

-Vyer og visjoner. Hvilke mål har du — både å kort og lang sikt?

-Videreføre Aschehoug som det ledende forlagshuset i Norge, alt hva det rommer av ulik aktivitet. Og vi må sikre vår posisjon som kulturforlag — være tilpassingsdyktig, framtidsrettet og smidig.

-Er Store norske leksikon et tapt slag?

-Nei, det er ikke gitt opp. Så langt er vi ikke kommet i mål, men gode krefter viser vilje til å trå til, bl.a. akademia, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen. Sittende regjering har tradisjon for å ta ansvar i slike situasjoner, selv om kulturministeren har signalisert noe annet. Jeg tror ikke saken er avsluttet

—Hvem sitt ansvar er det å drifte en slik nasjonalt kunnskapsbase?

—Forlagene har tatt ansvar i lang tid og brukt store midler på dette — i over 100 år. Jeg mener at det nå er et offentlig ansvar å videreføre dette.

—Tung eller lett — smal eller folkelig — børs eller katedral. Hvorfor kommer du til å svare som Ole Brumm på dette spørsmålet?

-Vi må ha begge deler, det er ikke et ønske, men en nødvendighet. Det ene er avhengig av det andre. Ingen spiss uten bredde — og omvendt.

-Er bokas framtid digital?

-Til dels, ingen tvil om det. Den er digital — og på papir.

-For et halvt år siden uttalte du at vi er i lesebrettets steinalder? I hvilken tidsalder er vi nå? Jernalderen?

-He he. Vi er fremdeles i en tidlig fase, ingen tvil om det. iPad-en er underveis og øker muligheten og tilgjengeligheten. Utviklingen vil gå fort.

-Apple og Amazon er allerede på banen med digitale bøker. Når kommer den norske eboka?

—Det gjenstår å se. Her er det flere uavklarte spørsmål, ikke minst i forhold til spørsmålet om momsfritak.

-Kulturminister Anniken Huitfeldt møter kritikk fra flere hold. Hvordan synes du hun regjerer sitt departement etter Trond Giske?

-Jeg er selv en ny leder og det tar tid å komme i gang med egne saker. Jeg håper hun vil hegne om norsk språk og kultur med stort ansvar. Du kan si jeg er forventningsfull.

-Aschehoug eier bokhandlerkjeden Norli, som sliter med underskudd. Hva må gjøres?

-Norli har hatt store problemer med inntjeningen. Det er viktig at vi lykkes med omstillingsprogrammet, og det ser bra ut. Resepten er å dyrke kvalitetsbokhandelen.

-Hva leser du?

-Jeg leser variert og mye. Har ingen sjangerpreferanse.

-Hvem er dine yndlingsforfattere?

-Som forlegger er jeg litt tilbakeholden med å nevne navn. Men jeg vil trekke fram Ola Bauer, som dessverre døde så altfor tidlig. Et virkelig stort tap. Han ville skrevet bøker som ville blitt mine favoritter. Jeg hadde gleden av å jobbe med ham på Oktober.