Norges største festivaler «svært skuffa» etter knutepunktordninga fjernes

Men kulturministeren forsikrer om at bekymringa er helt unødig.

MISTER KNUTEPUNKTSTATUS: Også Øyafestivalen fra Tøyenparken i Oslo får sin økonomi påvirka når regjeringa vil legge ned knutepunktordninga. 

Onsdag


Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
MISTER KNUTEPUNKTSTATUS: Også Øyafestivalen fra Tøyenparken i Oslo får sin økonomi påvirka når regjeringa vil legge ned knutepunktordninga. Onsdag Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

(Dagbladet): I statsbudsjettet for neste år foreslår kulturminister Thorhild Widvey (H) å legge ned knutepunktordninga for festivaler.

Den har sikret 16 utvalgte festivaler trygge økonomiske rammer ved å gi dem status som en knutepunktfestival, som da ble vurdert som særskilt viktig for festivallivet.

Nå skal Øyafestivalen, Moldejazzen og de andre knutepunktfestivalene flyttes inn under Kulturrådets styre, og må kjempe om kroner med resten av Festival-Norge.

- Svært skuffa Det liker festivalene svært dårlig.

- Vi er svært skuffa, og føler at det som skjer nå er veldig urettferdig. Nå mister vi økonomisk forutsigbarhet, og jeg er bekymra for at vi ikke vil klare å holde festivalen på dagens høye nivå, sier Hans Olav Solli, daglig leder ved Moldejazzen.

Solli støttes av Hilde Bjørkum ved Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. 

- Knutepunktordninga har vært en god ordning for oss og for folkemusikkfeltet. Vårt samfunnsoppdrag er viktigere enn noen gang: Å formidle og øke kunnskapen om verdens kulturelle rikdom og samtidig være et utstillingsvindu for våre egen musikalske kulturarv. Det er synd om det skapes usikkerhet rundt rammene. Det er viktig at vi tør å satse på langsiktighet og tillater oss å satse på toppene, sier Bjørkum.

Snu i tide Samtidsfestivalen Ultima håper Stortinget tar affære og beholder knutepunktsystemet.

- Vi er avventende til forslaget. Vi samarbeider internasjonalt med både orkester og operakompanier om nytt repertoar, noe som krever stor grad av finansiell forutsigbarhet. Større grad av usikkerhet rundt rammene vil kunne få konsekvenser for kunstnerne og utviklingen av nye verk, så vi ville foretrukket å beholde ordningen, sier festivalsjef Lars Petter Hagen.

Også i Country-Norge er man skuffet over forslaget fra Widvey.

- Vi er skeptiske fordi vi risikerer å få hele forutsigbarheten ødelagt. Spesielt er jeg bekymra for den økonomiske framtida, og dette er alvorlig for mange av festivalene, hevder Nils Sandal, styreleder ved Norsk Countrytreff.

- Dette er en for brå overgang. Vi behøver stabilitet, og for oss har støtte fra statsbudsjettet vært en rørende anerkjennelse av samisk kultur som vi virkelig ikke ønsker å miste, sier Kristine Henriksen, styreleder ved Riddu Riddu festivalen.

- Urimelig og ubegripelig Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i Trondheim, har også vært ute og kritisert ordninga.

- Det er urimelig og ubegripelig, sa Myhr tidligere i høst. 

Kulturrådet bekrefter til Dagbladet at det nå blir større konkurranse om midlene.

- Musikkfestivalordningen skal videreutvikles. Det er ikke klart om overføringen vil få stor innvirkning på tilskuddsnivåene. Med nye festivaler på ordningen vil det bli flere som konkurrerer om en større pott. Mange festivaler må søke tilskudd fra år til år, men flere av de store får i dag opp til treårige tilskudd. Alle rapporterer hvert år. Rådsleder har signalisert at det fortsatt vil legges til rette for forutsigbarhet, sier Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet. 
 sier Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet.  

- Mangel på selvtillit Kulturminister Thorhild Widvey sier til Dagbladet at bekymringene er grunnløse. Omlegginga vil gi meg stabilitet for norske festivaler, ikke mindre, forsikrer hun.

- Dette har vært en varslet omlegging. Festivalene som ikke har knutepunktstatus har lenge ytret massiv kritikk mot ordninga, som mange sier er konkurransevridende. Dessuten vil nå Kulturrådet få mulighet til å gi flerårig støtte, noe som jo ikke kan gjøres under statsbudsjett. Det legges jo kun for ett år, sier hun.

- Festivalene vi har snakket med er bekymra for konkurransen?

- Jeg hørte ingenting som tydet på en slik mangel på selvtillit under de mange innspillsmøtene vi har hatt. Det bare er naturlig at de som er under knutepunktordninga ønsker å beholde den, sier kulturministeren.