Norsk arkitektursensasjon

Historiebøkene må skrives om.

(Dagbladet.no): Norske Lise Hetland sørger for at arkitekturhistorien nå må skrives om etter at hun har oppdaget at det verdenskjente bygget Pantheon i Roma ble bygget tidligere enn det man har trodd til nå. Arkitekturhistorikeren har funnet ut at bygget trolig ble reist i år 114, 115 og 116, og ikke i år 118/119, som man har trodd tidligere.


- Jeg kunne ikke skjønne at jeg hadde oppdaga noe så stort - det måtte være en feil ett sted. Jeg sjekka og kryssjekka. Jeg leste standardverket til den kjente arkeologiprofessoren Herbert Bloch framlengs og baklengs. Det var for utrolig at jeg skulle finne ut noe så nyskapende, sier hun til Dag og Tid.

Hadrian eller Trajan?

Pantheon ble ødelagt i et lynnedslag i 110, og til nå har man trodd at bygget ble reist igjen i 118/119 av keiser Hadrian. De nye opplysningene viser at bygget trolig ble bygget opp igjen av keiser Trajan, og ikke etterfølgeren Hadrian. Trajan døde i 117, og adopterte på dødsleiet Hadrian, slik at det ble han som fikk ta over som keiser.

Til nå har man trodd at det var Hadrian som bygget opp Pantheon etter lynnedslaget, og med disse nye opplysningene er man nødt til å revurdere oppfatningen som har vært dominerende til nå, nemlig at den Hadrianske perioden var unik, og at den brøt med den trajanske perioden.

Mursteinstempel

Det som fikk Hetland til å tvile på om dateringa var riktig, var at mursteinene i bygget er datert til 114, 115 og 116. Likevel har man trodd at bygget ikke ble reist før flere år senere.

Hetland skjønte etter hvert at hun kunne ha rett fordi all annen litteratur viste til den samme arkeologiprofessoren, Herbert Bloch. Han bygde sin teori på en periode han kalte «tidlig hadriansk tid». I denne perioden lot de mursteinene herde i flere år før de ble brukt i byggingen. Dette mener Hetland ikke stemmer. Hun baserer påstanden på bygninger i havnebyen Ostia:

SENSASJON: Lise Hetlands nye funn er sensasjonelle. Foto: GEIR BØLSTAD
SENSASJON: Lise Hetlands nye funn er sensasjonelle. Foto: GEIR BØLSTAD Vis mer

- Alt i 2002 kunne Janet DeLaine vise at flere bygninger i Ostia, i motsetning til det Bloch har hevda, er bygd utelukkende med mursteinsstempel fra 114, 115, 116 eller 117. Altså at mursteinen ble brukt det året den ble laga, sier Hetland til Dag og Tid.

Dermed mener Hetland at det er grunn til å tro at Pantheon ble reist av Trajan:

- Trajan var i Roma på denne tiden. Dette var før han reiste i krigen mot partharene i september eller oktober 113, så det var mer enn nok tid til å rydde bort den gamle bygningen, skaffe arkitekter og bygningsmateriale og få i gang bygginga før Trajan reiste fra Roma. Alt taler derfor for at bygginga av Pantheon tok til i 113 og kan hende ble ferdig i 118, sier Hetland til Dag og Tid.

Hetlands teori ble lagt frem under disputasen for doktorgraden hennes, og hun forteller at hun fikk tilbud om publisering med en gang hun kom ned fra talerstolen på en konferanse i Bern.

Nå kommer funnene hennes ut i Journal of Roman Archaeology i USA, som er et prestisjetungt tidsskrift for romersk arkeologi.