Norsk deltakelse i Venezia

HARALD FLORS

artikkel i Dagbladet for 20. oktober 2004 med overskrift «Norsk kunst beordres til Veneziabiennalen. Pinlig for Norge», etterlater det inntrykk at budsjettet til Office for Contemporary Art Norway (OCA) er foreslått redusert i 2005. Dette er feil. Realiteten er at Kultur-og kirkedepartementets tilskudd foreslås videreført på samme nivå som for 2004. Det samme gjelder tilskuddet fra Utenriksdepartementet, slik at samlet budsjett for institusjonen minst blir på nivå med årets. I tillegg bør det nevnes at tilskuddet til OCA ble styrket med 1.6 millioner i budsjettet for 2004 fra Kultur-og kirkedepartementets side.

Vi ser på ansvaret for norsk deltakelse på viktige biennaler og kunstmønstringer som en av OCAs kjerneaktiviteter, og vil om nødvendig sette som forutsetning for tilskuddet at norsk deltakelse i Venezia skal prioriteres. Veneziabiennalen er en av de viktigste arenaer for norsk samtidskunst i utlandet, og har vært prioritert siden 1960.

DET KAN SYNES

som det smaker litt av «krisemaksimering» at OCAs styreleder går ut med at Norge ikke har økonomi til deltakelse ved Venezia-biennalen i 2005. Mange kan føle at budsjettene er trange, også OCA , og mange må foreta vanskelige prioriteringer blant sine aktiviteter, men de helt opplagte kjerneaktiviteter må prioriteres tilstrekkelig høyt.