Norsk film til debatt

NORSK FILM: En diskusjon som har pågått over tid, er hvordan vi skal sikre en rimelig balanse mellom kjønnene. En annen debatt som kommer og går med visse mellomrom er problemet med førstegangsregissører, og mangel på kontinuitet. En tredje, og like viktig: hvilke historier fortelles?

DISSE DEBATTENE bør gå parallelt og fortløpende, fordi de er del av et helhetlig bilde. Det er ikke en rettighet å få lage film, men langsiktig politikk bør være å sikre at åpenbare talenter utvikler seg og kan regne med en karriere som regissør. I dag synes det å ligge en (trist) erkjennelse i at man i beste fall kan få laget 6-8 filmer i løpet av en livskarriere, langt de fleste kan med andre ord ikke planlegge et yrkesaktivt liv som filmregissør.Når vi skal bygge norsk films omdømme, er dette ofte knyttet til regissører. Første filmen er selvsagt upløyd mark, men etter hvert «selges» filmen på navn. At en kjent regissør kommer med ny film skaper i seg selv forventninger.Men hvilke historier fortelles? NRKs Hans Rossiné gikk ut med en utfordring som skapte en viss debatt. Manusforfatter Stein Ståle Berg gav et grundig tilsvar hvor han i hovedsak sendte ballen tilbake til kunstnerne.

INGEN BYRÅKRATER kan skape et filmunivers det ikke er forutsetning for. Det har han selvsagt rett i. Imidlertid vil kunstneren være svært ofte være avhengig av en rekke forutsetninger for å kunne realisere sine ideer.Vi er mange, også blant byråkratene som ønsker oss de kantete, farlige, utfordrende historiene. Men det trenger da ikke være noen motsetning mellom det at det foreligger et forutsigbart rammeverk med støttemidler og kunstnerens fortellerevne/uttrykksmuligheter? Myten om den sultende kunstnerens geniale verk avgikk ved døden for lenge siden.Det burde ikke være nødvendig å sende ut bannbuller hver gang noen stakk hodet frem og la noen ideer på bordet som ikke falt i smak? Vi trenger et visst volum på produksjonen, vi trenger egenproduksjon for kino og fjernsyn, vi trenger at fjernsynskanalene og den norske filmbransjen kan samhandle, slik de gjør i en rekke land. Vi får en ny filmmelding, det er å håpe at disse debattene nedfeller seg i planer der.