Norsk for spanjoler

NORSKOPPLÆRING: For noen dager siden brakte Dagbladet en feilaktig reportasje fra et foredrag jeg holdt i Alfaz del Pi i Spania i forrige uke om at jeg skulle ha tatt til ordet for at spanjoler som vil arbeide for norske sykehjem i Spania må lære seg norsk. Dette er feil! Jeg uttalte at det i rehabiliteringsinstitusjoner og sykehjem for norske eldre og pasienter som trenger eller ønsker et avlastningsopphold i institusjoner i for eksempel Spania vil redusere behovet for arbeidskraft i norsk rehabilitering og omsorgssektor som mange hevder det vil bli en mangel på i fremtiden. Slike institusjoner vil selvsagt ha lokal arbeidskraft i renhold, vask av klær, transport, produksjon og delvis servering av mat, samt vedlikehold av bygninger. Personalet med direkte kontakt med pasienter og de eldre i pleie og omsorgstjenestene vil imidlertid måtte kommunisere på norsk og det er naturlig med norsk personell. Hvis lokale sykepleiere også ønsker slike jobber bør vi tilby til disse norskopplæring er det jeg sa og som nok er grunnlaget for Dagbladets helt misvisende reportasje fra mitt foredrag. For øvrig kan selvsagt også behovet for kommunikasjon med pasienter og eldre som kun vil være på institusjonene en del måneder av gangen også skje ved innføring av en tolketjeneste.