Norsk Idéhistorie

Hva har kvinner og menn i Norge tenkt om politikk, religion, vitenskap og moral opp igjennom tidene? Aschehougs nye storverk prøver å fange tankemønstre fra tusen år tilbake.

Trond Berg Eriksen og Øystein Sørensen er redaktører for det seks bind store verket. Først ut i serien er bind 1, «Da boken kom til Norge» av Sverre Bagge, og bind 5, «De store ideologienes tid» av Hans Fredrik Dahl. De resterende, planlagte bindene kommer i løpet av året og i 2002. Nils Gilje og Tarald Rasmussen skal skrive om «Tankeliv i den lutherske stat»; Øystein Sørensen står bak «Kampen om Norges sjel»; Liv Bliksrud, Geir Hestmark og Tarald Rasmussen skal skrive om «Vitenskapens utfordinger» og Trond Berg Eriksen og Andreas Hompland skriver bind seks, «Et lite land i verden».

Det finnes få tidligere publiserte norske verk om idéhistorie. Og Trond Berg Eriksen har ofte hatt en finger med i spillet. Blant annet var han redaktør av serien «Vestens Tenkere» om den europeiske idéhistorie. Idéhistorie er et omdiskutert fag, for hva kan man med sannhet si om tanker vi får overlevert via tekster? Og hvor er det vitenskapelige aspektet ved dette faget som hever seg over de strenge historiske metodene? Det vil bli spennende å se reaksjonene på denne utgivelsen, både i fagmiljøene og ellers.

Torsdag presenterer historikeren Hans Fredrik Dahl bind 5 med en debatt om De store ideologiers tid (1914-1960). Tidligere har han blant annet gitt ut «Den norske nasjonalsosialismen. Nasjonal samling 1933-1945» og han regnes som en av våre fremste historikere med før- og etterkrigstid som emne.