NRK driver stadig mer effektivt skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.  Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
NRK driver stadig mer effektivt skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

Norsk innhold i et dyrt land

Det er dyrt å leve i Norge, derfor er det også dyrt å lage TV.

Meninger

Norge er et dyrt land å lage unikt norsk tv-innhold i. Når vi likevel klarer det, styrker vi norsk språk og kultur i en stadig mer globalisert verden.

Dagbladet hadde i går en bredt anlagt artikkel om NRK, der bildet man vil skape er at NRK er et slags pengesluk. Faktum er derimot at Norge er et høykostland. Løssalgsaviser og journalistlønninger er stort sett dyrest i hele Europa. Det er derfor nok å ta av dersom Dagbladet ønsker å gjøre en "Dyrest i Europa"-artikkelserie.

For 10 år siden utgjorde lisensen og en avis hele mediebudsjettet for en familie. I dag utgjør lisensen om lag en tidel.  Vanlige familier betaler nå ofte for både Netflix, Spotify, andre streamingtjenester, grunnpakker, Premier League, aviser og så videre. I dette bildet har faktisk oppslutningen om lisens vokst. Mer enn 70 prosent av lisensbetalerne svarte i fjor at de synes de får god eller svært god valuta for lisensen, som altså er syv kroner dagen.  

Samtidig har NRKs inntekter, som nesten utelukkende er lisens, vokst betydelig mindre enn lønningene i Norge — og lønn utgjør størstedelen av NRKs økonomi. Siden 2005 har lønningene i Norge vokst med 50% mens lisensen har vokst med i underkant av 40%. Ifølge statens egne tall har reklame- og distribusjonsinntektene til våre kommersielle hovedkonkurrenter vokst betydelig mer enn lisensen. Det er derfor slik at kulturminister Thorhild Widvey i sine uttalelser ikke belyser hele bildet når hun både slår fast at NRK har hatt større vekst i antall redaksjonelle medarbeidere enn avisene, og at våre inntekter har økt mer enn prisstigningen.

Det er dessuten noen forhold og kvaliteter ved dette lille landet Norge som gjør at ting blir mer kostbart. Det er for eksempel dyrere å bygge veier i Norge enn i Danmark, på samme måte som det er dyrere å distribuere tv, radio og bredbånd. Danmarks Radio har en brøkdel av NRKs distribusjonskostnader. Et eksempel: den nye DAB-nettet, som skal gi alle nordmenn - uansett hvor de bor- et bedre radiotilbud, krever at det settes opp om lag 800 sendere og antenner rundt fjord og fjell. I Danmark er det tilsvarende tallet et par titalls sendere og et paddeflatt land.

Norge har også en langt mer desentralisert og spredt bosetting. NRK skiller seg betydelig fra våre søsterkringkastere i Norden ved at vi har langt større ressurser knyttet til distrikts- og regionkontorer enn våre naboland. NRK skal være viktig for folk i Norge - og da må vi selvsagt bringe innhold i distriktene og fra hele landet til hele landet. Det er dessuten like dyrt å  produsere innhold i Norge som  i Sverige, men de er altså dobbelt så mange å dele regninga på.

NRK driver stadig mer effektivt. For det første får publikum mer igjen for lisensen nå enn før, ved at NRK produserer mer for de samme ressursene enn tidligere. Vi er dessuten inne i en nedbemannings og effektiviseringsprosess som er en følge av at vi har fått lav lisensvekst de siste årene. Det kommer selvsagt også til å bety at vi får produsert mindre norsk innhold enn vi ellers ville gjort. Men det er et mål å stadig forbedre driften og effektiviteten, noe vi lykkes ganske godt med.

Effektivitet er imidlertid vanskelig å måle mot andre virksomheter. Målet er selvsagt å bruke midlene best mulig og skape godt unikt norsk innhold. Å strekke seg etter kvalitet er det viktigste innenfor de totale økonomiske rammene vi disponerer. Det er selvsagt mulig at en dramaserie som «Kampen om Tungtvannet», som er produsert av Filmkameratene for NRK, kunne vært laget for 10 millioner kroner mindre. Men da hadde den antakelig blitt kvalitativt langt dårligere, og ikke den suksessen vi nå ser.  

Det er også slik at dramaserier eller andre programmer ikke kan ha en dårligere kvalitet selv om vi er en liten befolkning. Alt det beste av innhold i verden er nå bare et klikk unna. Skal vi ivareta norsk språk og kultur, må vi måle oss mot de beste. Det mener jeg oppslutningen om NRK og lisensen viser at vi klarer i dag.