Norsk invasjon

Tyskerne leser norsk litteratur som aldri før. Men kjærligheten blir ikke gjengjeldt. Vi svarer med å lese stadig mindre tysk. Det oversettes nå færre bøker fra tysk til norsk, enn fra norsk til tysk. Og det er ikke gitt at det er vi som tjener på det bytteforholdet.

I 1990 ble det oversatt 84 skjønnlitterære bøker fra tysk til norsk. Siden den gang er tallet pr. år halvert. I perioden 1995- 1997 registrerte Nasjonalbiblioteket i snitt 41 skjønnlitterære bøker pr. år som oversatt fra tysk til norsk. I fjor, fram til 1. september, ble det bare registrert 20 bøker. Tallene inkluderer barne- og ungdomsbøker.

Mote

Oversettelsene fra fransk har også sunket, mens vi årlig bare oversetter rundt ti bøker fra hver av språkene spansk og italiensk. Tendensen er klar: Vi mister stadig mer kontakt med Kontinentet, mens det hersker en snart total dominans av oversettelser fra engelskspråklige land i det norske bokmarkedet.

Motsatt vei er det annerledes: Tyskerne er særdeles interessert i litteratur. I treårsperioden 1995- 1997 ble det i snitt oversatt 38 bøker fra norsk til tysk. Som den tyske forfatteren og PEN-klubbformannen Christoph Hein i går sa til Dagbladet, kan dette ha to grunner: Skandinavisk litteratur er i øyeblikket på moten i Tyskland, og det er billigere å kjøpe skandinaviske enn amerikanske bokrettigheter.

Av de nålevende forfattere som er blitt oversatt til tysk på nittitallet, topper Ingvar Ambjørnsen suverent listen, med hele 21 utgivelser. Deretter følger Jon Michelet med 11, Tormod Haugen har ti, Knut Faldbakken ni, Unni Lindell og Gerd Brantenberg har åtte hver, mens Herbjørg Wassmo og Gunnar Staalesen har sju. Regner man i antall solgte bøker, topper Jostein Gaarder selvsagt listen, fulgt av Erik Fosnes Hansen.

Gaarder

Totalt er det siden 1990 kommet ut mer enn et kvart tusen utgivelser av norske bøker på det tyske bokmarkedet. Oversettelsene er preget av interesse for norske barnebøker, norsk krim og brede episke fortellinger. De populære fortellingene oversettes i større grad enn de smalere, mer kritikerelskede bøkene. I en egen klasse kommer selvsagt Jostein Gaarders millionsuksess «Sofies verden».

Aktiv politikk

Interessen for norsk kultur i Tyskland - og i andre land - hjelpes av at Norge i mange år har drevet en aktiv politikk for å spre norske bøker. Bak den norske bokflommen i Tyskland ligger også enkeltmenneskers innsats.

Den tyske oversetteren Gabriele Haefs har alene oversatt 132 titler fra norsk til tysk. Det tilsvarer rundt halvparten av alle norske bøker som har kommet ut i Tyskland i perioden da hun har vært aktiv, eller rundt en bok i måneden. Gabriele Haefs har blant annet oversatt alle Ingvar Ambjørnsens 21 utgivelser. Haefs er også gift med Ambjørnsen.

Årsakene til tysk litteraturs synkende utbredelse i Norge er flere:

  • Bøkene er vanskelige å selge og går i små opplag. Det er liten interesse i markedet. Eksotiske debutanter fra India er i dag lettere å selge enn tyskere fra Frankfurt og Magdeburg.
  • Oversettelser er like dyre, enten opplaget er høyt eller lavt. De fleste utgivelsene går med tap for forlagene, der det nå stilles sterkere krav til lønnsomhet for hver utgivelse.
  • Vi får en negativ spiraleffekt: Dess mindre vi vet om Tyskland og tysk litteratur, dess mindre interesserer vi oss, og dess mindre får vi igjen vite. Det blir som engelske Times engang skrev da det var storm i Kanalen: «Kontinentet er isolert.»