HEVE KVALITETEN: Aktørene med de beste og mest realistiske planene vinner fram. Dette tror vi vil heve den samlede kvaliteten på norsk jernbane. Gjør det ikke det, skal vi være de første til å heise flagget, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix
HEVE KVALITETEN: Aktørene med de beste og mest realistiske planene vinner fram. Dette tror vi vil heve den samlede kvaliteten på norsk jernbane. Gjør det ikke det, skal vi være de første til å heise flagget, skriver innsenderen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Jernbanen

Norsk jernbane har noe å lære

Norsk jernbane er ikke best i verden. Vi rangeres på samme nivå som spanjoler og italienere. Norsk jernbane rangeres også bak jernbanen i Storbritannia. Høyre mener vi kan lære av dem som er bedre.

Meninger

Tidligere i høst ble det kjent at det britiske selskapet Go-Ahead vant fram i konkurransen om Sørlandsbanen. Konkurransen handlet om hvem som hadde den beste planen for å drifte passasjertogene langs Sørlandsbanen. Staten stiller opp med togsett, spor og rutetilgang. Selskapene som skal drifte strekningene må stille opp med mannskap, sørge for at passasjerene får en god reiseopplevelse og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere ønsker å reise med tog.

Helge Orten.
Helge Orten. Vis mer

Konkurransen på Sørlandsbanen har gjort at fellesskapets kostnader med å drifte denne strekningen blir ca. 3 mrd. lavere over de neste ti årene, sammenliknet med dagens nivå.

Go-Ahead har, på samme måte som NSB her hjemme, scoret både høyt og lavt på ulike kundeundersøkelser. Noe av grunnen til dette er at punktligheten på infrastrukturen påvirker passasjerenes opplevelse av reisen. Alle togselskaper er avhengige av pålitelig infrastruktur for å kunne tilby god punktlighet. Både skinner og tog må være i god stand for at kundene skal oppleve den punktligheten de ønsker seg.

Det er altså en gjensidig avhengighet mellom togselskap og staten som eier av infrastrukturen.

Jernbanen i Storbritannia scorer samlet sett høyere enn jernbanen i Norge. Det er mange årsaker til det, men konkurransen har gjort at aktørene strekker seg enda litt lenger for å levere et bedre tilbud, slik at enda flere tar toget.

NSB er inne i en omstilling som innebærer konkurranse på den norske jernbanen. Samtidig konkurrerer NSB godt i Sverige. Det krever dyktige medarbeidere i alle deler av organisasjonen. Vi er overbevist om at anbudskonkurransen på den norske jernbanen vil bidra til å utvikle selskapet ytterligere.

Konkurransen på Sørlandsbanen viste at NSB var med helt til finalerunden og kunne levere et bedre tilbud til en lavere pris.

Konkurranse påvirker måten vi jobber på, stimulerer til nytenking og innovasjon og hjelper oss å få det beste ut av ressursene vi har tilgjengelig. Vi tror det finnes et forbedringspotensial som vi i dag ikke klarer å utnytte.

I den norske modellen eier staten skinnene. Bane NOR skal fremdeles styre all togtrafikk. Staten skal til og med fortsette å eie alle tog.

Med ny aktør på Sørlandsbanen vil vedlikeholdet av togene fortsatt utføres av et norsk selskap med norsk arbeidskraft. Men Høyre ønsker at det ikke lenger skal være monopol på driften. Med konkurranseutsettingen inviterer vi andre aktører, både norske og utenlandske, til å komme med sine innspill til hvordan de vil løse oppgavene.

Aktørene med de beste og mest realistiske planene vinner fram. Dette tror vi kommer jernbanen og de reisende til gode, og vi tror det vil heve den samlede kvaliteten på norsk jernbane. Gjør det ikke det, skal vi være de første til å heise flagget.

Det er akkurat dette punktet som er så mye diskutert når vi snakker om EUs fjerde jernbanepakke. Vår regjering har gjennom arbeidet med utformingen av jernbanereformen vært en pådriver også for hvordan konkurranseelementet i den fjerde jernbanepakken til EU er utformet. Norske myndigheter har gitt innspill og fått gjennomslag på områder om sikkerhet og frihet til å utforme nasjonale krav.

Denne historiske jernbanesatsingen til EU er viktig for klimaet. Med tiltakene som er skissert i jernbanepakken kan jernbanen bli et reelt transportalternativ som binder Europa sammen. Denne satsingen vil på sikt gjøre jernbanen så sterk at den vil være en reell konkurrent til de internasjonale lastebilene på veiene våre.

Høyre ønsker å være med på denne satsingen. Ikke fordi vi må – men fordi vi vil, og fordi det gir et bedre tilbud til gods og passasjerer!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.