Debatt: Kjøttproduksjon

Norsk kjøtt må bli mer bærekraftig

Matprat går med skylapper når de hevder at norsk kjøtt er bærekraftig.

SLUKER KORN: I en verden der om lag en tredjedel av global kornproduksjon ble brukt til dyrefôr i 2017 bør norsk kjøttindustri lede an i en bærekraftig omstilling, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpix
SLUKER KORN: I en verden der om lag en tredjedel av global kornproduksjon ble brukt til dyrefôr i 2017 bør norsk kjøttindustri lede an i en bærekraftig omstilling, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpixVis mer
Meninger

Norsk kjøttproduksjon er avhengig av importert soya. I 2015 sto soya for om lag 35 prosent av proteinet i kostholdet til en gjennomsnittlig norsk ku. Mesteparten av soyaen kommer fra Brasil, der den støtter en svært ressurskrevende sektor som bidrar til indirekte avskoging og beslag av jordbruksarealer.

Soyaen kommer fra et land der hensyn til mennesker og miljø i stadig større grad nedprioriteres til fordel for økonomisk vinning. Det er ikke bærekraftig at kjøttmiddagene våre bidrar til usolidarisk arealbruk i utlandet.

Med politisk vilje og økonomiske virkemidler kan norsk kjøtt i større grad produseres på norske ressurser. I stedet for å spise om lag én million tonn kraftfôr i året, kan drøvtyggerne utnytte mer av de ubrukte ressursene i utmarka vår. På denne måten kan de bidra til å ivareta artsmangfold og forhindre at kulturlandskapet gror igjen.

Økt bruk av beite gjør norsk kjøtt mer bærekraftig og minsker presset på den begrensede matjorda vi har i Norge, mens vi unngår å bidra til ressursbeslag utenlands.

Samtidig må kjøttforbruket vårt reduseres. Vi kan ikke fortsette å spise 40 prosent mer kjøtt enn verdensgjennomsnittet og ukritisk hevde at det er bærekraftig. Norsk kjøtt er ikke bærekraftig hvis bransjen sikter på fortsatt storforbruk. Det samme gjelder for å selge kjøttprodukter til lokkepriser og å premiere volum på bekostning av både dyrevelferd og klima. Kjøttet vi fortsetter å spise bør produseres på mest mulig bærekraftig måte, innenfor planetens tålegrenser og på norske ressurser.

En stor del av norsk kjøttproduksjon er avhengig av kraftfôr for å sikre høy ytelse. I tillegg til problematisk soya fra Brasil, inneholder fôret korn som er importert fra utlandet eller dyrket på åker som kunne produsert menneskemat. Det er kanskje billigere og mindre arbeidskrevende å produsere kjøtt på denne måten i dag, men det er lite ressurseffektivt og kan føre til konkurranse med lokal matproduksjon.

Når Matprat hevder at norsk kjøtt er bærekraftig, viser de en manglende vilje til å ta tak i problemer. Dette er lite framtidsrettet. I en verden der om lag en tredjedel av global kornproduksjon ble brukt til dyrefôr i 2017 bør norsk kjøttindustri lede an i en bærekraftig omstilling. Det kan ikke være en sovepute om norsk husdyrhold er mer bærekraftig enn det globale gjennomsnittet.

Å produsere norsk kjøtt bør være ressurseffektivt, utnytte norske råvarer og skje innenfor planetens tålegrenser. Derfor kan ikke Matprat fortsette å oppfordre til storforbruk av kjøtt. I tillegg må det bli en prioritet å utvikle og ta i bruk alternative fôrråvarer, aller helst ressurser som mennesker ikke kan eller ønsker å utnytte selv.

Først da kan man hevde at norsk kjøtt er blitt mer bærekraftig.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.