Norsk litteratur i utlandet

OVERSATT LITTERATUR: Det foregår en replikkveksling mellom kritiker Krøger og forfatter Ødegård som også angår NORLA - kontoret for norsk litteratur i utlandet. Som leder for NORLA vil jeg gjerne bidra med enkle faktaopplysninger.

NORLA er en uavhengig ikke-kommersiell stiftelse som støtter oversettelser av norsk litteratur i utlandet. I 2006 tildelte NORLAs to litterære fagråd (ett for skjønnlitteratur og ett for faglitteratur) bortimot 4 millioner norske kroner på bakgrunn av søknad fra utenlandske forlag. De utenlandske forlagene søker om oversettelsesstøtte til bøker som de har kjøpt og skal utgi. NORLA selger ingen rettigheter, opptrer ikke som agent og bestemmer ikke hvilke bøker som blir kjøpt og utgitt på forlag i utlandet. Hva som blir oversatt er det til syvende og sist de utenlandske forlagene som avgjør. Hva NORLA støtter er helt avhengig av hvilke titler det blir søkt om støtte til. NORLA støtter imidlertid ikke salg av norske bøker til de nordiske språk, og ikke alle forlag utenfor Norden søker om oversettelsesstøtte. Derfor finnes det ikke en komplett oversikt over salg av norske bøker til utlandet.

DET ER TØFF konkurranse for god litteratur internasjonalt, særlig for bøker som er skrevet på ett språk som få i verden leser. Nettopp derfor ble NORLA opprettet for 29 år siden, for å bidra til å øke norsk litteraturs muligheter for å kunne «reise» til andre språk. Oversettelsesstøtten har vist seg å være vital. NORLA registrerer med glede at det er voksende interesse for norsk litteratur i utlandet.