Norsk mentalitet

BERTHOLD

Grünfeldts utspill i innvandringsdebatten skapte overraskende mye oppmerksomhet. Det må skyldes avsenderen og ikke utsagnene, for det var gammal graut Grünfeldt tygde om igjen. Tausheten fra det politiske miljøet har vært stor, bortsett fra enkelte FrP`eres utilslørte jubel.

Til tross for at Grünfeldt ikke kom med ett eneste nytt poeng, var det et utsagn som vakteundring: «Det kunne være et helt konkret krav at du skal... lære det fremmedes kultur, verdier, normer og mentalitet.» Grünfeldt gjentok dette idebatter i ettertid, og det er all mulig grunn til å spørre: Hvilke verdier og normer har vi i Norge som er så ukjente for resten av verden at man må på kurs for å lære dem? Og - det viktigste - hva er norsk «mentalitet»? Hvilken mentalitet har vi norskinger som de andre må lære? Er det Dagfinn Høybråtens mentalitet eller min? Eller mener Grünfeldt at det er snakk om «ett folk - en mentalitet»?