Norsk modell til service

Ingress

Meninger

Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv har gjort en fortjenstfull innsats i forkant av valgkampen. Gjennom en rekke artikler har han presentert hvordan velferdsstatene er under press i ulike europeiske land. I den vedvarende finans- og arbeidsledighetskrisas kjølvann kuttes og spares det over en lav sko. Økonomer advarer enkelte land mot å spare seg til fant. Som en talende kontrast til nedadgående spiraler i de verst stilte landene kaller han enkelte land, ikke minst Norge, for «de siste dagers heldige», her hvor velferdsordningene i mindre grad er truet.

I den siste artikkelen intervjuer han tidligere Ap-statsråd, professor og samfunnsforsker Gudmund Hernes, som mener at også den bejublede og resultatrike nordiske modellen trenger service. For også her knirker det i enkelte sammenføyninger. Hernes viser, som så mange andre, til 22. juli-kommisjonens knusende rapport, som avslørte svakheter som vi nok har ant var der, men sjelden har fått så grundig dokumentert. Både i politiet og i helsevesenet er det et åpenbart forbedringspotensial. I politiet er det en nokså samstemt oppfatning mellom etat og politikere. I helsevesenet er det rivninger mellom de styrende og de styrte om virkelighetsbeskrivelsen.

I valgkampens hete dukker det opp problemstillinger om hvorvidt det er de ansattes organisasjoner på sentralt nivå eller Arbeidstilsynet som skal ha siste ord når det gjelder å gi dispensasjon til hensiktsmessige unntak fra arbeidsmiljøloven. Hernes går ikke dypere inn i dette i det nevnte intervjuet. Det er neppe nødvendig så lenge hans nåværende sjef, Fafos daglige leder, Jon Hippe, leder et stort nordisk prosjekt, finansiert av de nordiske lands fagbevegelser om nettopp den nordiske modellen. Som vi vet er det store forskjeller mellom modellene i de ulike land.

Vi stoler på at forskningsarbeidet på dette området holder sedvanlig kvalitet. Hernes har, som en av Fafos stiftere, selv uttalt at oppdragsgiverne kan bestille forskning, men ikke konklusjonene. Det er et vanntett prinsipp. Samtidig vil Fafo, som tidligere var en forkortelse for fagbevegelsens forskningsstiftelse, ha bred innsikt i hva som kan og bør endres i det norske samfunnet. Hernes har tidligere provosert fagforeninger. Det kan bli nødvendig også nå. Men det skjer først etter valget.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.