Norsk reklame for 19 milliarder

Dette var en nedgang på 0,2 prosent fra året før.

Reklame i dagspressen står fortsatt for den største andelen av norsk reklame. Samtidig er det her nedgangen er størst i antall kroner. Det ble solgt reklame for 6,1 milliarder kroner til dagspressen i 2012, iberegnet avisenes reklamebilag.

Dette er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med 2011.

Internett-reklame utgjør litt over 4,6 milliarder og havner på en god andreplass. Til sammen ble det solgt 7,1 prosent mer reklame til nettet i 2012 enn i 2011, ifølge Norsk Mediestatistikk som IRM, det svenske instituttet for reklame og mediestatistikk, står bak.

Ifølge IRM hadde investeringene i sponsing og såkalte events større vekst i 2012 enn den kjøpte reklameplassen.

- Med en mer komplett statistikk kan vi nå konstatere at veksten på reklamemarkedet var større i 2012 enn vi tidligere trodde. Inntektene både i sponsing og eventmarkedsføring økte nemlig mer enn investeringene i kjøpt reklameplass i mediene, sier IRMs daglige leder Madeleine Thor.

TV-reklamen økte med 6,9 prosent i fjor med et salg på litt over 3,1 milliarder. Markedet som falt mest, var trykte kataloger. Dette markedet falt med 42,1 prosent til 114 millioner. Også gratisavisene fikk en mindre bit av reklamekaka. Her ble det solgt reklame for 117 millioner kroner som var en nedgang på 16,5 sammenlignet med 2011.
(NTB)