Norsk Rembrandt i København

Thorvald Stoltenberg åpnet lørdag utstilling med seg selv på veggen i København.

Den norske kunstneren Terje Ross Kolby åpnet lørdag sin separatutstilling i København. I likhet med Odd Nedrum er Kolby blitt beskyldt for å være reaksjonær. Han er opptatt av figurativ kunst og er inspirert av kunstnere som Titian (1488-1576), Caravaggio (1571-1610) og Rembrandt (1606-1669). Kolby sier at han ønsker å kombinere et historisk uttrykk med tema og forhold som berører vår tids mennesker. Han er blitt omtalt som den norske Rembrandt i danske aviser.

Kolby maler bildene sine som en fortelling. Han ønsker at bildene skal være åpne og sier at det finnes like mange tolkninger av dem som det finnes publikum.

Livsbilder

Den aktuelle utstillingen har tittelen Livsbilder. Kolby sier at tema for maleriene er menneskeskjebner; mennesker som befinner seg i vanskelige situasjoner. Han har hentet mye inspirasjon fra den humanitære tragedien som finner sted hver dag på Balkan.

Blant de 14 bildene som skal stilles ut i København, er det et portrett av Thorvald Stoltenberg. Stoltenberg er kjent for sitt humanitære engasjement og har vært fredsmekler i krigen på Balkan. Stoltenberg var selv til stede under åpningen av Kolbergs utstillingen.

Eksterne lenker:

Terje Ross Kolby på nettet

Fotoalbum:

PORTRETT: Thorvald Stoltenberg og Terje Ross Kolby.