Norsk strategi

  • Vår nye fiskeriminister Peter Angelsen står fast på at han vil utvide fiskerigrensa til 250 mil, uansett hva folkeretten sier.
  • Vi ville ikke inn i EU, men erobre Europa.