Norsk Talk-tvist

Amerikanske Talk Magazine skal selges i Norge fra oktober. Tittelen skaper trøbbel for bladgründeren Henning Herding, som vil relansere sitt norske magasin med samme navn.

Herding ga ut norske Talk på 80-tallet, og jobber med konkrete planer om å blåse liv i bladet igjen fra høsten.

- For meg ser det ut som om den amerikanske utgiveren har rappet både navn og konsept fra norske Talk, sier Herding. Han hadde rettighetene til å bruke varemerket Talk på det norske markedet.

- Vi vurderer nå hvilke rettigheter vi har i forhold til det amerikanske forlaget. Men vi vet ennå ikke om det blir aktuelt å gå til rettslige skritt for å avklare navnetvisten, sier han.

Patentstyret opplyser at et varemerke mister sin beskyttelse hvis det ikke har vært i salg på fem år. Dermed kan Herding ha mistet rettighetene til å bruke navnet på det norske markedet.

- Advokatene våre skal se nærmere på dette, sier Herding, som kanskje må ta til takke med tittelen Prat.