Norsk våpeneksport

«Vi skal liksom være et fredselskende folk, som gir «med glede» til alskens u-hjelp, bøssebærere som stadig ringer dørene ned etter almisser til hjelp for krigsherjede områder og folk som lider etter krigens redsler! Og så eksporterer vi våpen i stor stil og

«Selv om de går til formål som dreper flere tusen uskyldige menneskeliv?

Armin

«Det er flott at Norge er i stand til å gi våre viktigste allierte kvalitetsvåpen av høy standard, som er med på å trygge den vestlige verdens sikkerhet. Norske våpen dreper i dag mange terrorister og drapsmenn hvis mål er uskyldig sivilbefolkning. Norsk våpenindustri har ingenting å skamme seg over, tvert imot!

Liberty