- Norske artister blir lurt

Norske artister kan lage musikk, men de har ikke peiling på penger og kontrakter. Det fører til at de gang på gang blir lurt av musikkbransje og plateselskaper.

Dette hevder musikkviter Harald Sandø som skriver hovedoppgave om den norske platebransjen.

- Norske artister eier ikke business-talent, fastslår Sandø. Han hevder at denne manglende profesjonaliteten fører til at en rekke band og soloartister taper store penger, eller at de aldri klarer å komme i kontakt med et plateselskap.

Utnytter artistene

Sandø studerer musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Som den første i Norge tar han hovedfag på den norske musikkbransjen. «På vei mot stjernene - om artistkarriere og signeringspolitikk i Norge» er tittelen på oppgaven. Sandø konkluderer med at det er et stort sprang mellom bransjens harde forretningsmessige realiteter og artiststandens ofte naive holdninger.

- Artister flest vet lite eller ingenting om den forretningsmessige delen av karrieren. Plateselskapene vet å utnytte artistenes uerfarenhet.
Sandø har intervjuet en rekke aktører i og rundt platebransjen i forbindelse med hovedoppgaven sin. Blant disse er artister som Unni Wilhelmsen, Lars Jones og Explicit Lyrics.

- Wilhelmsen er et eksempel på en artist som forhørte seg med en masse artistkollegaer før hun signerte med Polygram. På den måten fikk hun en veldig bra kontrakt. Andre har kanskje ingen å rådføre seg med, og ender på den måten opp med den reneste slavekontrakt, sier han.

Kan ikke image

Ved siden av manglende businessteft påpeker Sandø også at norske artister er altfor uproffesjonelle med det visuelle uttrykket.

- Norske artister kan ikke image. De har glemt at det å være artist er å være en skuespiller, sier han.

Sandø beskriver en musikkscene der artister og bakmenn har to helt forskjellige tankesett.
- Plateselskapene på sin side har nok en tendens til å tenke litt for mye på penger. Jeg tror de hadde hatt mulighet til å slå igjennom med flere artister hvis de begynte å tenke mer artistisk. Med andre ord har artister og bransje mye å lære av hverandre.

Dårlig selvtillit

Hovedfagsstudent Sandø, som selv har vært musiker gjennom flere år, registerer også saueflokkmentalitet og mangel på selvtillit som et problem i den norske musikkbransjen.

- De artistansvarlige i plateselskapene må helst ha hørt fra en eller flere i bransjen «at dette er bra» før de tør å gi en artist platekontrakt. Dette vitner om dårlig selvtillit. De store selskapene tør da heller ikke å gjøre så veldig mye originalt. Dess mer kapital selskapene besitter, dess mindre risiko er man villig til å ta, påpeker Sandø.